Sõnajalad tahavad naabrit ehitusõigusest ilma jätta (15)

Sõnajalad tahavad naabrit ehitusõigusest ilma jätta

 

Äri- ja lauluperekond Sõnajalg taotleb naabruses asuva kinnistu võtmist looduskaitse alla, mis võiks maa omanikult võtta ehitusõiguse.

Viivi ja Siiri Sõnajalg esitasid koos abikaasadega keskkonnaministrile ettepaneku võtta Salme valla Laidunina hoiuala koosseisu Kadakaranna kinnistu, mille üks omanik on Viivi ja Siiri Sõnajala ema Elvi Maripuu ja teiseks omanikuks Solar Invest OÜ.

Sõnajalgade ettepanekus keskkonnaministrile seisab, et paljud tegevused Kadakaranna kinnistul viitavad kavandatavale ehitustegevusele. Oma pöördumises keskkonnaminister Jaanus Tamkivile paluvad Sõnajalad, et enne kui nende välja pakutud ettepaneku osas ei ole otsust langetatud, ei väljastaks Salme vald antud alale ehitusluba ning muid haldusakte, mis võivad ettepanekus käsitletavat maa-ala mõjutada.

“Kui ehitustööd teostatakse taotluse menetlemise ajal, võivad vastavad ehitustööd pöördumatult kahjustada seda objekti,” seisab pöördumises.
“See on Sõnajalgade poolt väga ebanormaalne käitumine,” ütles Salme valla maanõunik Jüri Kluge, selgitades, et Sõnajalad kavatsevad pöördumisega keskkonnaministri poole kehtetuks muuta 2005. aastal kooskõlastatud ja kinnitatud planeeringu.

“Nad taotlevad, et kinnistu teised omanikud ei saaks sellele alale ehitada,” kommenteeris Kluge.
Valla maanõuniku sõnul puudutab antud ala nelja veel valmimata majapidamist, mis on planeeringus olemas ja selleks kooskõlastuse saanud.

Kluge kinnitusel on selline olukord Salme vallas esmakordne, et eiratakse planeerimisseadust ja ametlikke tähtaegu ning hakatakse tagantjärele protestima ja kaitsealade moodustamist nõudma.

Saaremaa keskkonnateenistuse spetsialisti Piret Langi sõnul saab maa-ala looduskaitse alla võtmise ettepaneku keskkonnaministrile esitada igaüks ning selleks ei pea olema kooskõlastust maa-omanikuga.

Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja Brita Merisalu ütles, et kaitse alla võtmise taotlused ei ole sugugi igapäevased, sest enamik väärtuslikke kooslusi ja elupaiku on juba kaitse all.

Ettepanekut loodusobjekt kaitse alla võtta menetletakse sätestatud korras. “Esmalt kontrollitakse, kas loodusobjekti kaitse alla võtmisel on seaduses sätestatud eeldused,” selgitas Merisalu.

Saaremaa keskkonnateenistuse looduskaitse peaspetsialist Mari Koppel-Lepik ütles Oma Saarele, et maa-ala saatuse üle otsustatakse eksperthinnangu järgi, milles käsitletakse alade loodusväärtusi. “See on seaduslik võimalus, kuid seda pole väga palju kasutatud,” ütles Koppel-Lepik.

Kadakaranna kinnistu üks omanikke Solar Invest OÜ esindaja Peeter Möllits ütles end teadvat, et Sõnajalad on mingisugused avaldused kinnistu kohta esitanud, kuid nende sisust ta teadlik ei ole.

Möllitsa sõnul ostis firma kehtiva planeeringuga kinnistu ja tema arvates tähendaks looduskaitseala laiendamine antud kinnitustule ning ehitustegevuse keelamine firmale kahjumit. “Kes siis selle kahju korvab?” küsis Möllits.

Sõnajalgasid esindavast advokaadibüroost Luiga Mody Hääl Borenius öeldi, et tegemist on tõesti looduslikult väärtusliku alaga ning sellele maa-alale looduskaitseala kehtestamise ettepanek ei ole tehtud perekonna oma huvides, vaid eesmärgiga hoida loodust.

Print Friendly, PDF & Email