Möödunud aastaga võrreldes on töötus Saare maakonnas kasvanud ligi kolmandiku võrra (1)

Möödunud aastaga võrreldes on töötus Saare maakonnas kasvanud ligi kolmandiku võrra

 

Tööturuameti statistikast ilmneb, et 31. märtsi seisuga oli Saare maakonnas töötuid 430, mis moodustab tööjõust vanuses 16 aastat kuni pensioniiga 2,8% (2% tööealisest elanikkonnast vanuses 16 aastat kuni pensioniiga).

Võrreldes möödunud aasta sama perioodiga on töötute arv maakonnas kasvanud 97 inimese võrra, mis teeb juurdekasvuks 29,1%. Saare maakonnast enam on töötute suhtarv kasvanud vaid Harjumaal ja Tallinnas ning Pärnu-, Rapla- ja Järvamaal.

See-eest Hiiu maakonnas on töötute suhtarv hoopiski 35,5% võrra vähenenud.

Märtsi lõpu seisuga otsis Saare maakonnas tööd 208 meest ja 222 naist. Kõige enam töötuid (228) oli vanuserühmas 25–49 eluaastat.

Uute töötutena registreeriti märtsis Saare maakonnas 54 inimest, kellest 11 koondati eelmisest töökohast. Kuu jooksul rakendus meie maakonnas 47 töötut.

Kui Saare maakonna kohta käivat märtsikuu statistikat veebruariga võrrelda, võib siiski täheldada töötute arvu vähenemist 14 isiku ehk 3,2% võrra.

Märtsis oli registreeritud töötus kõrgeim Valgamaal (5,8% tööjõust vanuses 16 aastat kuni pensioniiga), Võrumaal (5,3%), Ida-Virumaal (5%) ning Põlvamaal (4,9%). Kõige madalam on töötuse tase jätkuvalt Tartu- (1,7%), Harju- (1,9%) ja Raplamaal (2%).

Üle Eesti oli tööturuametis 31. märtsil registreeritud 17 181 töötut, mis moodustab 2,7% tööjõust vanuses 16 aastat kuni pensioniiga. Veebruari lõpuga võrreldes oli töötuid 441 inimese ehk 2,6% võrra rohkem, eelmise aasta 31. märtsiga võrreldes aga kasvas töötute arv 20,5%.

Print Friendly, PDF & Email