Ametnikud ja teadlased arutlesid looduslike pühapaikade säilitamise üle

Reedel toimus Saaremaa Ülikoolide Keskuses ümarlaud teemal “Maakonna looduslike pühapaikade säilitamine”, millele eelnes päev varem konverents “Saare ja Hiiu maakonna looduslikud pühapaigad”.

“Süda valutab pärimuskultuuri pärast,” sõnas Maausuliste Saarepealse Koja juhatuse liige Elo Liiv ja selgitas kahepäevase ürituse ideed Oma Saarele: “Kuna Kuressaare kultuurikeskuse 1. korruse fuajeesse on üles pandud fotonäitus “Eestimaa looduslikud pühapaigad”, siis miks mitte korraldada ka konverents, ja konverents oli hea võimalus viia kokku kohale sõitnud teadlased Saaremaa ja Hiiumaa ametnikega ning arutleda pühapaikade teemadel.”

“Minu telefoninumber (56 984 477) võiks olla pühapaikade SOS,” palus Liiv kindlasti ära märkida. “Kui keegi on arendajatega hädas või tunneb muret või tahab informatsiooni edasi anda, siis võib alati meiega ühendust võtta.”

Ümarlauda oli kutsutud ametnikke Saare- ja Hiiumaa maa- ja omavalitsustest, keskkonnateenistusest, muinsuskaitsetöötajaid, konverentsil osalenud lektoreid, pärimuskultuuriga seotud asutuste esindajaid, inimesi looduskaitsekeskustest ja Maavalla Kojast.

Arutati, kuidas teadvustada Saare ja Hiiu maakonna vallaametnikele looduslike pühapaikade olemasolu ja nendesse suhtumist. Samuti räägiti, et pühapaikade üles leidmiseks ja kirjeldamiseks ei jätku inimesi.

Probleemi lahendus oleks õigete inimeste leidmine ja rakendamine, nagu tõi välja ümarlauas osalenud muinsuskaitseinspektor Dan Lukas.

Usundiloolane Heiki Valk rääkis Tartu ülikooli juurde loodavast pühapaikadega tegelevast keskusest, mille üks esmaseid ülesandeid on välja töötada metoodika, mille järgi saaks inimesi arvatavate pühapaikade kohta küsitleda. Esmatähtis on kaardistada võimalikult palju pühapaiku, enne kui need, kes teavad, ehk vanemad inimesed siit ilmast lahkuvad.

Neljapäeval toimunud konverentsi avas Maavalla koja juhatuse vanem Ahto Kaasik teemaga “Riiklik arengukava “Eesti looduslikud pühapaigad. Uurimine ja hoidmine 2008–2012””.

Järgnesid Tartu ülikooli õppejõu ja filosoofiadoktori Heiki Valgu, folklorist Mari-Ann Remmeli, ELF-i looduskaitsespetsialisti Eerik Leibaku ja Muhu muuseumi direktori Kadri Tüüri ettekanded looduslike pühapaikade uurimise praktikast ja tulemustest.

Hiljem said sõna Valjala põhikooli õpetaja Ester Vaiksaar, Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilane Minni Saapar, Hiiumaa muuseumi direktor Urmas Selirand, Hiiumaa muuseumi peavarahoidja Helgi Põllo ja Ahto Kaasik, kes rääkisid pühapaikade alase pärimuse kogumisest Saare ja Hiiu maakonnas.

Kolmandal suuremal teemal “Põliselanike, uurijate, sisserännanute või turistide pühapaigad?” said sõnajärje Tihuse turismitalu peremees Martin Kivisoo, Elo Liiv ja folklorist Mall Hiiemäe.

Print Friendly, PDF & Email