Juhtkiri: Kõik uus on hästi äraunustatud vana

Juhtkiri: Kõik uus on hästi äraunustatud vana

 

Nii ütleb vanarahvas. Päästeamet hakkab taastama abikomandosid. Seepeale meenuvad paljudele ligi 100 aastat tegutsenud vabatahtlike pritsumeeste ühendused, mis loodi just kohapealsete meeste algatusel.

Juba tsaariajal alguse saanud vabatahtlike tuletõrjujate-pritsumeeste tegevus kestis edukalt kogu eelmise iseseisvuse aja ja elas vabatahtlike tuletõrjeühingutena üle ka kogu Nõukogude aja. Ühenduste esmaseks ülesandeks oli kiire reageerimine kahjutule korral. Üldjuhul jõudsid vabatahtlikud kohapealsetena kiiremini tulekahjupaika kui kaugelt tulev tuletõrjeauto.

Oluline roll oli vabatahtlike pritsumeeste ühingutel täita tsaariaja lõpul, kui selliste ühenduste kaudu hoiti ja edendati ka eesti kultuuri. Pritsumeeste orkestrid ja nende korraldatud tantsu- või tuluõhtud olid populaarsed ja hinnatud.

Turumajanduse saabumine lõpetas Eestis ühingute tegutsemise. Tsentraliseerimise õhinas korjati päästeautod aina suurematesse keskustesse. Tarkus, et oleks võinud lasta vabatahtlikel pritsumeestel ka vahepeal tegutseda, sest taastamine on alati kulukam kui pidev tegevuse jätkamine, tuleb alles tagantjärele.

Print Friendly, PDF & Email