Muhulased edendavad tekstiilipärandi kasutamist rahvusvahelises koostöös

Muhulased edendavad tekstiilipärandi kasutamist rahvusvahelises koostöös

 

Eelmisel nädalal, 2.–3. aprillini Muhu muuseumis toimunud Euroopa elukestva õppe programmi INEXTEX projekti seminar läks igati korda.

Muhu muuseumis ja Hellamaa külakeskuses toimunud seminaril esinesid nii kohalikud tegijad kui ka külalised Rootsist, kes tutvustasid oma eelnevaid projekte. Kohalikke käsitööhuvilisi esindasid Muhu käsitööseltsi Oad ja Eed asutajaliige Asta Sepp ja Muhu põhikooli käsitööõpetaja Anu Kabur.

Lisaks pärismuhulastele osalesid seminaril ka Muhu muuseumi kauaaegse koostööpartneri Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia käsitöötudengid, kes olid kaasa võtnud aukartustäratava hulga Muhu tekstiilidest inspireeritud töid.

Muhus ja Viljandis tehtud tööde hulk ja tase jätsid külalistele sügava mulje. Muhu juurtega tekstiilikunstniku Riste Laasbergi ettekanne tootearenduse ja tekstiilipärandi pieteeditundelisest ühendamisest seminari teisel päeval oli väga ülevaatlik ja mõtlemapanev. Kuna seda kuulsid peamiselt külalised, katsume seda ettekannet kevade jooksul kohalikele käsitööhuvilistele korrata.

Hellamaa külakeskuses toimunud avatud seminaril said Muhu käsitöötegijad lisaks Rootsi projekti käigus valminud toodetele esimest korda näha sellisel hulgal Muhust inspireeritud esemeid, mis valminud peamiselt mandrilt pärit tudengite peades ja käte vahel.

Seega võib seminari igati kordaläinuks pidada.

Rõõm õnnestunud seminarist on seda suurem, et Muhu muuseumi partnerid on suured maakonnamuuseumid, keda toetavad maavalitsused juhivad maakondi, mille rahvastik on mõnel juhul suurem kui pool kogu Eesti rahvastikust. Näiteks on Rumeenia Transilvaanias asuva Harghita maakonna elanike arv üle 800 000 inimese.

Muhu muuseum on partneritega võrreldes nagu päkapikk, kuid võib julgelt väita, et tekstiilipärandi kasutamise teoreetilistes ja praktilistes aspektides on Muhu teistest projektis osalejatest mõnevõrra ees. Seega andis seminar Muhus kinnitust, et liigutud on õiges suunas ja sisulise töö alal võivad partnerid meilt üht-teist õppida. Mis ei tähenda muidugi, et Muhu oma partneritelt midagi õppida ei võiks. Rumeenia ungarlased elustavad oma kanepitöötlemise traditsioone, rootslastelt võib õppida, kuidas kasutada traditsioonilist käsitööd tööstuslikus tootmises. Ungarlastel on tugevad lambanaha töötlemise ja kasutamise traditsioonid.

Lähemat koostööd hakkavad projekti raames tegema Muhu ja Härnösandi muuseum. Muhu säravad värvid ja lopsakas tikand on rootsi kunstnikus Kerstin Lindströmis ja muuseumi käsitööeksperdis Ulrika Bos Kerttus äratanud soovi nendega projekti raames edasi tegeleda ja neid ka Rootsi käsitöötegijatele tutvustada.

Projekti INEXTEX eesmärk on ajaloolise tekstiilipärandi kasutamine tootearenduses. Projekti juhtiv partner on Rootsist, kokku on partnereid seitse.

Algselt oli projekt kavandatud Härnösandi (Rootsi), Somogy (Ungari) ja Hargitha (Rumeenia) sõprusmaakondade projektina. Muhu kaasati projekti seetõttu, et Muhu ajaloolised tekstiilid olid Härnösandi maakonnamuuseumi käsitööeksperdile Ulrika Bos Kerttule avaldanud sügavat muljet.

Projekti alustuseks kõikides osalevates maakondades toimunud seminaride sarja lõpetas Muhu.

Seminaridele järgneb õppemeetodi väljatöötamine, mille alusel algavad sügisel kursused ja praktiline töö.

Projekt lõpeb 2009. aastal näitusega.

Print Friendly, PDF & Email