Saaremaal on registreeritud kaks jäätmealast õigusrikkumist (3)

Keskkonnainspektsioon on Saare maakonnas registreerinud sel aastal vaid kaks jäätmealast õiguserikkumist, kogu Eestis oli rikkumisi 90.

Keskkonnainspektsiooni nõunik Himot Maran ütles Oma Saarele, et neist ühel juhul piirduti hoiatustrahviga 200 krooni, teisel juhul määrati karistuseks trahv 300 krooni. “See peaks siiski saarlasi pigem rõõmustama, sest kuigi ka teil on rikkumisi ilmselt rohkem, kui inspektorid neid fikseerivad, on samas ka ilmne, et Saaremaa on prahivabam kui enamik ülejäänud Eestimaast,” sõnas Maran.

Inspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul teatas, et Eestis registreeritud 90 jäätmealast õigusrikkumist on kaasa toonud kogusummas trahvi 225 560 krooni. “Tuvastatud rikkumistest ligi pooltel juhtudel oli tegemist jäätmete ladustamisega väljaspool selleks ette nähtud kohta – enamasti metsa alla või mujale loodusesse tekitatud ebaseaduslike jäätmehunnikutena.

Eelmisel aastal registreeriti Saare maakonnas 16 jäätmealast rikkumist, tehti kaks ettekirjutust ning määrati trahv kaheksale füüsilisele ja neljale juriidilisele isikule kogusummas 14 730 krooni.

Print Friendly, PDF & Email