Koertetreener hakkab asendustalunikuks (5)

Koertetreener hakkab asendustalunikuks

 

Loomakaitse aktivist ja koertetreener Helen Kuleša ja Mirja Martin Leisi vallast lõpetavad homme Türil kolmenädalase asendustalunike koolituse. Kutsetunnistus antakse neile kätte suvel, pärast praktikat.

“Minul on väga huvitav, tuletan meelde mida kunagi EPA-s õpitud sai,” ütles Helen Kuleša, kes märkis, et lemmikloomad jäävad ikka tema põhitööks ning asendustalunik hakkab ta olema osaliselt.

“Talvel on mul vähe koormust ja nüüd loodan, et saan rohkem rakendust,” lausus Kuleša, kes saab hakkama kõikide loomadega. Ettevõtlik naine peab Kuressaares lemmikloomade hooldussalongi, tegutseb loomade turvakodus ning kevadeti ja sügiseti treenib koeri.

Teise asendustaluniku Mirja Martiniga Oma Saarel eile ühendust saada ei õnnestunud. Kuid temalgi on loomapidamise kogemus ning praegu töötab ta OÜ-s Oss.

Talupidajate liit korraldas asendustalunike leidmiseks teabepäeva

Saaremaa talupidajate liit eesotsas juhatuse esimehe Aivar Kallasega korraldas veebruari viimasel päeval Maheköögis ja Orissaare vallamajas teabepäeva eesmärgiga leida inimesi, kes tahavad läbida asendustalunike kursused, ja talupidajaid, kes soovivad endale puhkuse ajaks majapidamisse asendustalunikku saada.

Aivar Kallase sõnul oli asendustalunikest huvitatud kümme inimest. “Puhkus kulub kõigile ära ning isegi talust lahkumata on asendustalunikku kasutades võimalik mõni nädal veidi kergemalt läbi ajada ja pisut hinge tõmmata,” nentis Kallas.

Talupidajate asendusteenistuse koordinaatoril Margus Metsalul on hea meel, et saarlased asendustalunikud saavad, kuid ta nentis, et see on kõigest pool projektist. Metsalu sõnul oleneb kõik sellest, kui palju lepinguid sõlmitakse. Asendustalunikele koormuse tagamiseks on vaja vähemalt 22 talunikku, kes soovivad seda teenust kasutada.

Uued asendustalunikud saavad kutsetunnistused kätte juunis.
Eelmisel aastal jäid saarlased võimalusest kasutada puhkuse ajal riigi palgal olevaid asendustalunikke ilma. Põhjusel, et Saaremaa talunike huvi puhkuseasendajate vastu oli olematu ja asendustalunike koolitusele ei saadetud kedagi. Samuti ei olnud Saaremaa talupidajate liidul sel ajal juhti.

Kellele asendusteenust võimaldatakse?

Toetatavat asendusteenust osutatakse põllumajandustootjale, kel oli eelnenud kalendriaastal kuni neli töötajat ja netokäive kuni kolm miljonit krooni. Samuti peab tal olema põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt viiele loomühikule vastaval hulgal veiseid, sigu, lambaid või kitsi (1. mai seisuga).

Asendusteenust ei saa taotleda iga põllumees eraldi, vaid keskorganisatsioonina Eestimaa talupidajate keskliit, kes korraldab teenuse osutamist ja sõlmib põllumeestega sellekohaseid asenduslepinguid.

Mullu toetati riigieelarvest 6292 asendustunni korraldamist summas ligi 674 000 krooni, tunnitasu määr oli 107 krooni ja 50 senti.

Print Friendly, PDF & Email