Lümanda vald peatas Atlas majaehituse (8)

Lümanda vald peatas Atla külas Hülgeranna kinnistul ehitustegevuse kuna ehitus ei vastanud kooskõlastatud projektile ning objektil puudus omaniku ehitusjärelevalve.

“Igatpidi on hapu see asi seal,” ütles Oma Saarele Lümanda valla ehitusspetsialist Ain Silts, kes peatas ehitustegevuse möödunud kolmapäeval.

Silts lausus, et kui vallas kooskõlastuse saanud projekt nägi ette palkmaja ehitamist, siis tegelikult hakati püstitama kergehitust. “Projekt, mille alusel vald väljastas ehitusloa palkhoonele, ei ole enam see projekt,” rääkis valla ehitusspetsialist. “Nüüd soovitakse ehitada hoopis teistsugust maja,” lisas ta. Samuti puudus ehitusfirmal (AS Karukell) Siltsi sõnul omaniku poolt palgatud järelevalve.

Ain Siltsi kinnitusel on antud ehitustegevuse puhul probleemiks ka kaheksa kilomeetri pikkuse vallatee heakord, mis pehmel ajal veokite raskuse all laguneb. Garantiikirja tee taastamiseks pole ehitusfirma vallale väljastanud.
“Võib-olla ehitusfirmad tõesti arvavad, et kui nad maale ehitama tulevad, ei pea järgima ühtki seadust, aga vallal on täielik õigus ehitus peatada,” rääkis Ain Silts. “Täna oli see olukord, kus taheti vallast teerulliga üle sõita, Lümanda vald aga jälgib, et nõuded oleks täidetud.”

Majaehitaja, Londonis elav Maria Paulina Tamander esitas eile Lümanda vallavalitsusele ehitusnõunik Ain Siltsi ettekirjutuse kohta vaide.
AS-i Karukell juhataja Silja Pauts ja Maria Paulina Tamanderi lepinguline esindaja Eero Lapp teatasid vallale, et olles konsulteerinud ehitusjärelevalveinseneride Viljar Keskküla, Kaarel Kasemetsa ja Ainar Viiresega jõuti seisukohale, et Hülgeranna elamut ja kõrvalhoonet ehitatakse projektikohaselt.

Vaidest selgub, et möödunud nädal lahkus töölt järelvalvespetsialist Viljar Keskküla, kes oli tüdinud ehitusnõunikuga vaidlemisest. Eilsest alates teostab ehitusjärelvalveteenust insener Kaarel Kasemets Ösel Consulting OÜst. Vaides selgitatakse, et ehitusjärelvalveinsener ei pea viibima objektil iga päev ja inseneri puudumine 26.märtsil ei saa olla ehitustegevuse peatamise aluseks, sest seadust ei rikutud.

Oluliseks peavad vaide esitajad muuhulgas asjaolu, et ehitusnõunikul puudub volitus ettekirjutuste tegemiseks, sest tema tööd reguleerib vallavalitsuse kommunaaltehniku ametijuhend, kus puudub ettekirjutuste tegemise õigus. Ehitusnõuniku tiitliga isikul puudub aga ametijuhend üldse.
Vaides öeldakse, et vaieldava haldusakti tulemusel saavad kahju nii ehitaja kui ka tellija. Läinud reedel saadeti töömehed koju, kuna teist tööd ei olnud pakkuda, samas on firma kohustatud neile ikkagi palka maksma. Selle päeva kahjumiks hindab Karukell 8000 krooni. Vaide esitaja loodab, et vald annab loa alates tänasest ehitustöödega jätkata.

Print Friendly, PDF & Email