Algas vee- ja kanalisatsiooni rajamise hange

AS Kuressaare Veevärk kuulutas välja riigihanke vee- ja kanalisatsioonitorustike ehituseks ning rekonstrueerimiseks Ida-Saaremaal Orissaare, Muhu ja Pöide vallas.

Viide ossa jaotatud hanke võitjatel tuleb teostada joogi- ning reoveetorustike ehitust ning rekonstrueerimist. Samuti tuleb osaliselt ehitada reoveepumplaid ning reoveepuhasteid. Kokku peaks valmima näiteks ligi 10 kilomeetrit veetorustikke, 12 reoveepumplat ja neli puurkaev-pumplat.

Ehitustööde kestvuseks on olenevalt hanke osast kavandatud viis kuud kuni aasta. Edukaks kvalifitseerumiseks peab pakkuja viimase kolme aasta netokäive olema hankelepinguga seotud valdkonnas olenevalt hanke osast 5–30 miljonit krooni. Pakkuja peab olema viimase viie aasta jooksul teostanud vastavalt hanke osale 2–10 kilomeetrit vee- või kanalisatsioonitorustike ehitus-rekonstrueerimistöid.

Pakkumiste esitamise täht-aeg on 7. mai, pakkumised avatakse samal kuupäeval. Pakkumiste-eelne koosolek ja objektide külastus on planeeritud läbi viia 10. aprillil.

Print Friendly, PDF & Email