Linnavalitsus soovib kriminaalmenetlust ooperipäevade korraldaja suhtes (2)

Kuressaare linnavalitsus palub Lääne ringkonnaprokuratuuril alustada kriminaalmenetlust, selgitamaks välja, kas ooperipäevade korraldajate, MTÜ Operfest ja Saaremaa Muusikahariduse SA juhtkonna finantsmajanduslikus, korralduslikus ja muus tegevuses esines süüteo tunnuseid.

Kuressaare linn eraldas teadaolevalt 2007. aasta Kuressaare ooperipäevade korralduskuludeks toetusraha 250 000 krooni.

Ooperipäevade korraldamiseks ja toetusraha väljamaksmiseks 2007. aastal sõlmiti Kuressaare linnavalitsuse korralduse kohaselt leping Saaremaa Muusikahariduse SA-ga, kes omakorda sõlmis lepingu MTÜ-ga Operfest, kes pidi 2007. aastal ooperipäevi korraldama.

Kuna ooperipäevi 2007. aastal ei toimunud, tekkis Kuressaare linnavalitsusel lepingujärgne õigus saada tagasi ooperipäevade korraldamise toetuseks väljamakstud raha või – viimase võimalusena – saada endale selle summa katteks panditud Ooperipäevade kaubamärk.

Kaubamärgi Kuressaare linnavalitsus ka omandas, kuid õigus teada saada, kuidas heatahtlikul eesmärgil toetuseks makstud maksumaksja raha kasutati, jäi püsima. Aruandeid, mida Kuressaare linnavalitsusele on viimastel kuudel saadetud, on analüüsitud ülima põhjalikkuse ja täpsusega ning on jõutud tulemuseni, mis paraku ei ole rahuldav.

Praeguse seisuga on linnavalitsuse toetusraha kasutamise kohta puuduvaid dokumente ligemale 70 000 krooni ulatuses. Siiani esitatud aruannetest ilmneb kahetsusväärne asjaolu, et MTÜ Operfest on tasunud Saaremaa Muusikahariduse Sihtasutusele ooperiürituse toetusrahadest olulise osa frantsiisimakseteks juba enne ooperiürituse toimumist, mis on vastuolus toetusrahade eraldamise eesmärgiga ning ei väljenda mingil moel korraldajate tahet ooperiüritust korraldada.

See on vastuolus Saaremaa Muusikahariduse SA, MTÜ Operfest ja linnavalitsuse vahelise lepinguga ning samuti vastuolus frantsiisilepingu mõtte ja eesmärgiga korraldada jätkusuutlikult ja heal tasemel ooperipäevad.

Kuressaare ooperipäevade mittetoimumisega said oluliselt kahjustatud nii Kuressaare linna maine, siin elavate nii eraisikute kui ka tegutsevate ettevõtete huvid ja õigused, rääkimata ooperihuvilistest nii Eestist kui ka kaugemalt, kellele ei ole kompenseeritud piletite eest makstud summasid.

Kuressaare Linnavalitsus

Print Friendly, PDF & Email