Kadri Tüür soovib naasta Muhu vallavolikogu esimehe kohale (5)

Kadri Tüür soovib naasta Muhu vallavolikogu esimehe kohale

 

Seoses vanemapuhkusega augustis Muhu vallavolikogu esimehe kohalt lahkunud Kadri Tüür (fotol) soovib volikogu juhtimise taas enda kätesse võtta. Muhu vallavolikogu praegune esimees Tiina Saar esitas tagasiastumispalve.

“Meil oli kokkulepe, et Tiina asendab mind niikaua, kuni valla eelarve saab vastu võetud,” ütles Kadri Tüür. Volikogu esimehe kohale naasmiseks peab Kadri Tüür saama täna volikogu häälteenamuse. Tüüri hinnangul leitakse talle tänasel istungil kindlasti ka vastaskandidaat.

Kadri Tüüri vanemapuhusest tulenenud sunnitud lahkumine volikogu esimehe kohalt ajendas Muhu vallavolikogu pöörduma õiguskantsleri poole.
Volikogu soovis saada õiguskantsleri hinnangut olukorrale, kus vallavolikogu esimehel puudub kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) kohaselt võimalus oma volitusi vanemapuhkuse tõttu tähtajaliselt peatada.

Tekkis küsimus, kas antud juhtumil pole tegu vallavolikogu esimehe põhiõiguste ja -vabaduste rikkumisega, sest avaliku teenistuse seadus (ATS) ja töölepingu seadus võimaldavad vanemapuhkuse korral oma tööalase tegevuse tähtajaliselt peatada.

Õiguskantsleri asetäitja nõunik Aare Reenumägi saatis Muhu vallavolikogule põhjaliku vastuse. “Ma ei tuvastanud, et kohalike omavalitsuste volikogu esimeeste ja aseesimeeste õigust vanemapuhkusele oleks otseselt põhiseaduse vastaselt piiratud,” märkis Reenumägi.

“Leian aga, et justiitsminister ja regionaalminister peaksid omavahelises koostöös algatama eelnõu koostamise, millega täpsustatakse ATS ja KOKS regulatsiooni nii, et nimetatud õigusaktidest tuleneks üheselt palgalise volikogu esimehe õigus kasutada vanemapuhkusi,” märkis ta.

Nõunik lisas, et eelnõu analüüsimisel peaksid justiitsminister ja regionaalminister selgusele jõudma, kas olukord, kus isikul ei ole võimalik naasta pärast vanemapuhkust endisele ametikohale volikogu esimehena, on kooskõlas Euroopa Liidu diskrimineerimisdirektiividega.

Print Friendly, PDF & Email