Ida-Saaremaa valmistub ulatuslikuks trassiehituseks (1)

AS Kuressaare Veevärk kuulutab lähiajal maakondliku europrojekti raames välja Ida-Saaremaa valdade vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis- ja ehitushanke.

Projektijuht Vahur Tarkmees teatas Oma Saarele, et Orissaare, Muhu ja Pöide valda hõlmav hange on jaotatud viide ossa ja tööde läbiviimiseks sõlmitakse viis lepingut.

Hanke esimene osa näeb ette rekonstrueerida ja ehitada Orissaare alevis ligikaudu 10 km vee- ja kanalisatsioonitorustikke, ehitada reoveepumplaid ja reoveepuhasti muda veetustamise kompleks.

Hanke teise osa raames rekonstrueeritakse ja ehitatakse Orissaare vallas Tagavere külas ligemale neli kilomeetrit vee- ja kanalisatsioonitorustikke, rajatakse puurkaev-pumpla ja reoveepumplad.

Hanke kolmas osa näeb ette rekonstrueerida ja ehitada Muhu vallas Liiva ja Piiri külas vee- ja kanalisatsioonitorustikke ligikaudu 8 km, rajada kaks puurkaev-pumplat, reoveepumplaid ja purgla (heitveepüttide tühjendamise koht).

Hanke neljanda osa raames rekonstrueeritakse ja ehitatakse Muhus Hellamaa külas ligi neli kilomeetrit torustikke, puurkaev-pumpla ja reoveepumplaid.

Hanke viies osa näeb ette rekonstrueerida ja ehitada Pöide vallas Tornimäe ja Oti külas ligi 0,5 km kanalisatsioonitorustikke ja rajada reoveepumplaid.
Vahur Tarkmehe sõnul plaanitakse hange välja kuulutada märtsi lõpus-aprilli alguses ja lepingud loodetakse sõlmida suve hakul.

Maakondlikku ühisveevärgi projekti rahastavad Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (80%), Eesti riik (10%) ning Orissaare, Muhu ja Pöide vald (10%).

Järgmisena kuulutatakse aprillis-mais ÜF projekti raames välja Põhja- ja Lääne-Saaremaa hange (Lümanda, Kihelkonna, Mustjala, Leisi, Karja, Kõljala, Kaali, Pihtla). Samuti kuulutatakse välja Lõuna-Saaremaa hange (Kärla, Valjala ja Salme) ning edasi on plaanis välja kuulutada puhastite hange, mis on ühine kõigile omavalitsustele.

Print Friendly, PDF & Email