Üle paarikümne talgulise korrastas Üügu panka

Üle paarikümne talgulise korrastas Üügu panka

 

Kolm päeva müttasid talgulised Muhu- ja mandrimaalt Üügu panga all rannikualal, raadates seda võsast ja koristades prahist. Mitme hektari suurune maa-ala sai talgutööga kenama näo.

Reedest pühapäevani korraldas MTÜ Pärandkoosluste Kaitse Ühing koostöös riikliku looduskaitsekeskuse, Muhu vallavalitsuse ja Tihuse turismitalu peremehe Martin Kivisooga Üügu maastikukaitsealal talgud, eesmärgiga osaliselt taastada ning hooldusse võtta endised rannaniidud, puiskarjamaad ja karjatamiseks sobivad kadastikud, mis on viimastel aastakümnetel võssa kasvanud. Reedel eelnes talgutööle Nõmmküla külakeskuses talguliste koolitus.

Riikliku looduskaitsekeskuse Saare regiooni direktor Tõnu Talvi hindas ettevõtmist kõrgelt, öeldes, et sündmus väärib erilist rõhutamist kui järjekordne hea näide partnerite koostööst, kus võidavad kõik osapooled.
“Riiklik looduskaitsekeskus kui kaitsealadel tööde korraldaja panustas oma oskusteabe nii töötajate kui ka finantsidega.

Vastu saame ühe oma eesmärgi täitumise – taastatud ja hooldatud poollooduslikud kooslused. Pärandkoosluste kaitse ühing osales oma liikmetest vabatahtlikega, kellel sellise töö tegemiseks kogemused olemas, ja talgutöö juhendamisega.

Tihuse talu peremees Martin Kivisoo kui maastikukaitseala edasine hooldaja võib rõõmustada, sest talgulised puhastasid suure osa tulevasest karjamaast.

Vallavalitsuse liikmed tunnevad kindlasti heameelt heakorrastatud kultusobjektist, kuna Üügu pank on ju Muhu üks olulisemaid külastuspaiku,” märkis Tõnu Talvi.

Pärandkoosluste kaitse ühingu eestvedaja, Eesti maaülikooli muhulannast teadur Kadri Tali teavitas, et Muhu talgud meelitasid mandrimaalt saarele nii maaülikooli kui ka Tartu ülikooli tudengeid ja õppejõude.

“Kohapeal peab seda initsiatiivi ikka kõvasti olema. Muhus seda on. Sellepärast meie ühing siia üldse välja tuli. Me oleme mitmes Eestimaa paigas talgutel käinud. Meie põhimõte on alati selles, et pole mõtet mõnda puisniitu või rannakarjamaad lagedaks tõmmata, kui seda edasi ei hooldata. Mingisugune jätkusuutlik tegevus peab peale tulema. Siia on Tihuse Martin lubanud oma loomad tuua. Need siis harivad seda ala edasi. Edasine on juba looduskaitsekeskuse, vallavalitsuse ja Tihuse talu koostöö,” rääkis Kadri Tali.

Martin Kivisoo tähtsustab Üügu panka kui ühte osa meie muinaskultuurist. “Meie käime siin pühal Silmaallikal, räägime vanade eestlaste maailmatunnetusest ja inimeste arusaamadest tuhat ning kaks tuhat aastat tagasi,” ütles giidina huvilisi juhendav Martin Kivisoo.

Tihuse peremehe arvates juhatasid talgud sisse edasise suure töö. “Aastatepikkune töö seisab ees. Tänu Kadri Talile, kes need talgud korraldas, saab Üügu panga kaitse ja looduskoosluste taastamine uue alguse.

Print Friendly, PDF & Email