Saaremaa turvalisuses on oluline roll erinevatel institutsioonidel

Saaremaa turvalisuses on oluline roll erinevatel institutsioonidel

 

Saare maavalitsuse ja SA Turvaline Saaremaa eilsel koolitusseminaril Johan SPA hotellis võeti turvalisuse loomiseks luubi alla erinevate institutsioonide roll ja võimalused.

Seekordse seminari põhiteemana käsitleti vigastuste ennetamise projekte. Maakondade esindajail oli osalejaile tuua sellekohaseid praktilisi näiteid traumameeskondade tegevusest.

Lääne-Virumaal on maavalitsuse, omavalitsuste, päästekeskuse, Kaitseliidu, keskkonnateenistuse ja teiste institutsioonide osalusel valminud trükis, mis annab teavet hädaabinumbritest, infotelefonidest (sealhulgas perearsti nõuandetelefon), maanteeinfokeskusest, autoabist, Eesti Energia riketetelefonist ja paljust muust vajalikust.

Brošüürist saab teada, millist infot elanikud võiksid anda keskkonnainspektsiooni telefoninumbrile 1313 (helista, kui märkad keskkonnareostust või selle ohtu, surnud või haavatud ulukit, loomade julma kohtlemist jne) või millist infot annab haigekassa infotelefon 16 363, millal helistada hädaabinumbrile 112 jne.

Taoline inforaamatukene on vajalik kõigis maakondades.

Koolitusel olid kõne all vigastuste ennetamise strateegia, kuidas liikluses vältida maanteedel metsloomadele otsasõitu, eelseisvad traumaprojektid ja muud vigastuste ennetamist puudutavad teemad.

Print Friendly, PDF & Email