Linnavolinike arvates ei käitunud abilinnapea korrektselt (9)

Linnavolinike arvates ei käitunud abilinnapea korrektselt

 

Kuressaare linnavolikogu liikmed tunnistavad, et linnavalitsuse ja isamaaliitlasest abilinnapea Argo Kirsi (fotol) käitumine seoses 2007. aastal ärajäänud Kuressaare ooperipäevadele 250 000-kroonise rahaeraldise ülekandmise ja selle kohta selgituste jagamisega on olnud ülimalt segane.

Enamik Oma Saarega vestelnud linnavolinikest oli arvamusel, et abilinnapea peaks andma vastust nii oma erakonnale kui ka linnakodanikele, kuid abilinnapea tagasiastumiseks nad erilist põhjust ei näe.

Juba pikka aega kestnud saagale andsid uut hoogu linnalehes Kuressaare Sõnumid ilmunud abilinnapea vastused linnakodanikule ooperipäevade asjus, sest sisulisi vastuseid esitatud küsimustele nimetatud kirjutis lihtsalt ei sisaldanud.

Sama tunnistas ka linnavolikogu aseesimees, reformierakondlane Enn Rettau. “Mina ei saanud artiklist vastust linnakodaniku küsimustele,” tunnistas Rettau, tõdedes, et ta küll otseselt ei võrrelnud küsimusi ja vastuseid, kuid artiklit lugedes vastused silma ei hakanud.

Oleks saanud korrektsemalt

“Kui sa oled avaliku elu tegelane, siis ei saa heauskselt käituda,” ütles Oma Saarele Rahvaliidu nimekirjas volikokku pääsenud Ülle Puppart. “Me kõik vastutame selle eest, kui me midagi teeme ja kui selle taga on teiste raha.”
Pupparti arvates oleks asju saanud korraldada palju korrektsemalt, kui linnavalitsus seda 250 000 krooni ülekandmisel tegi. “Tekibki selline tunne, et kas meil enam üldse kontrolli asjade üle ei ole.”

Reformierakondlase, volikogu rahanduskomisjoni aseesimehe ja revisjonikomisjoni liikme Tiit Sarapuu sõnul tuleb siiski meeles pidada, et volikogu andis ooperipäevadele raha ühehäälselt. Sarapuu mainis siiski, et tema isikliku arvamuse kohaselt omas abilinnapea juba hääletuse hetkel informatsiooni, mida hiljem esitati kui pärast rahaeraldamist selgunud asjaolusid.

“Kui ma olen tutvunud nende paberitega revisjonikomisjoni liikmena ja individuaalselt ka, siis mina tema (Argo Kirsi – toim) asemel seda raha ei oleks sinna pannud,” arvas Sarapuu, lisades, et arvatavasti oleks linnavalitsus saanud tol hetkel samuti kriitika osaliseks, kui nad ooperipäevasid toetanud ei oleks.

Kultuurikomisjoni esimees, IRL liige Jaan Lember kinnitas, et tema jaoks on ainuke miinus see, et arveid ei makstud kulupõhiselt, mis oleks taganud asja läbipaistvuse ja raha korrektse kasutamise.

Märgi müük oli JOKK stiilis

IRL liikme ja eetikakomisjoni esimehe Bruno Pao sõnul on volikogu eetikakomisjon teema enda jaoks päevakorrast maha võtnud, kuna linn ostis kaubamärgi ära ja sellega loeti suhe ooperipäevadega lõppenuks. “See märk peaks katma seda raha ja juriidiliselt on see korrektne,” kinnitas Pao, nentides, et ehk oli siis vaja üks põhjaskäimine ära teha, et saaks korralikud ooperipäevad, nagu sel aastal tulemas.

Rolli kahestumine

Opositsiooni esindajana korduvalt sel teemal volikogus ja ajakirjanduses sõna võtnud volikogu revisjonikomisjoni keskerakondlasest esimehe Lea Kuldsepa sõnul on see, et linn käitus ebakorrektselt, ära märgitud juba revisjoniaktis, mis tehti, uurimaks ooperipäevade rahakasutamist. Kuldsepp lausus, et revisjon näitas segadusi rahakasutamises ning volikogu ei teavitatud abilinnapea poolt kõikvõimalikest ohtudest, mistõttu volikogu rahaeraldamise poolt ka hääletas.

Kuldsepp kinnitas, et tema Kirsi vastustega Kuressaare Sõnumites rahule ei jäänud, kuna abilinnapea jättis enamikule küsimustest vastamata. Peaasjalikult neile, mis puudutavad tema käitumist ja informeeritust olukorrast SA Saaremaa Muusikaharidus nõukogu esimehena.

Oma vastustes väidab Kirss, et olles nõukogu esimees, ei teadnud tema midagi korraldusõiguse üleminekust MTÜ-le Operfest, ning seda peab küsima ooperipäevade korraldajatelt (kuigi ta ise oligi üks neist). “Seda peaks ikka sihtasutuse nõukogu esimees ka teadma. Nõukogu esimehe kohustus oleks olnud linnavalitsust ja volikogu kõikidest muutustest ja arengutest informeerida,” märkis Kuldsepp.

Partei peaks otsustama

Kõik Oma Saarega vestelnud volikogu liikmed kinnitasid, et Argo Kirsi pädevuse üle abilinnapeana jätkata peab otsuse tegema tema partei, ehk siis Isamaa ja Res Publica Liit.

Volikogus IRL fraktsiooni juhtiv Jaan Lember ütles, et siiani Argo Kirsi ametisse sobivuse küsimust arutatud ei ole, ning ta ei osanud ka öelda, kas see üldse arutusele tuleb.

IRL koalitsioonipartnerina ei arva Reformierakonna esindaja Tiit Sarapuu, et probleem oleks nii suur, et koalitsioon lõhki ajada. “Kas 250 000 on siis seda väärt, et koalitsiooni laiali lammutama hakata,” küsis Sarapuu, tõdedes, et see, kas Kirss sobib ametisse või mitte, tuleneb IRL otsusest.
Ainukesena ütles end abilinnapead mitte usaldavat Lea Kuldsepp, kes samas märkis, et tema asi pole umbusaldama hakata, vaid otsuse peab tegema IRL.

Raul Vinni, Ene Kallas, Viktoria Lummo

Loe ka arvamusi!

Print Friendly, PDF & Email