Kuressaares on I klassi minejaid enam kui praegu kavandatud õpilaskohti

Kuressaares on I klassi minejaid enam kui praegu kavandatud õpilaskohti

 

Eilse seisuga oli linnavalitsusele laste Kuressaare koolide esimestesse klassidesse registreerimiseks laekunud 181 sooviavaldust, mis on 13 avaldust enam kui eelseisvaks õppeaastaks õpilaskohti on planeeritud.

Linnavalitsuse haridusnõunik Õilme Salumäe ütles, et 177 avaldust on laekunud linna koolide teeninduspiirkonnast – see tähendab, kas Kuressaarest või Kaarma vallast. Neli sooviavaldust esimesse klassi registreerimiseks on tulnud väljastpoolt teeninduspiirkonda.

“Kuna Kuressaare linn ja Kaarma vald on moodustanud ühtse haridusruumi,” rääkis Salumäe, “siis nende omavalitsuste haldusalal elavate lapsevanemate sooviavaldused peab linn rahuldama.”

Esialgsete plaanide kohaselt on linnavalitsus planeerinud eeloleval õppeaastal avada Kuressaare neljas üldhariduskoolis seitse esimese klassi komplekti. Ühe klassikomplekti täituvus on 24 õpilast, mis tähendab, et praeguste kavade kohaselt on 2008. aasta septembris linna koolide esimestes klassides 168 õpilaskohta.

Kuna aga ainuüksi Kuressaare linnast ja Kaarma vallast on esimesse klassi registreerimiseks juba laekunud 177 avaldust, siis peab linnavalitsus otsustama, kas avada veel üks klassikomplekt või siis suurendada ühe klassikomplekti täituvust.

“Muid alternatiive pole,” selgitas Õilme Salumäe ja lisas, et tõenäoliselt hakkab linnavalitsus seda küsimust lahendama oma teisipäevasel istungil. “Hiljemalt 14. märtsiks soovime me klassikomplektide nimekirjad avalikustada,” ütles ta.

181 sooviavaldusest oli 62 esitatud lapsevanemate poolt, kes omavad mingit eelist. Eelisega avaldus tähendab näiteks seda, et esimesse klassi mineva lapse õde või vend juba õpib koolis, kuhu soovitakse astuda, või siis töötab selles koolis üks lapse vanematest. Linnavalitsuse haridusnõunik ütles, et eelisega avaldused tuleb kindlasti rahuldada.

Kõige rohkem oli eelisega avaldusi laekunud Kuressaare gümnaasiumi – 26 –, Saaremaa ühisgümnaasiumis oli neid 19, Kuressaare vanalinna koolis 11 ja Kuressaare põhikoolis kuus.

Print Friendly, PDF & Email