Kommentaar: Kodanikul on õigus teada (10)

Kommentaar: Kodanikul on õigus teada

 

Avalikkusega suhtlemise seisukohalt on enam kui imelik, et Kuressaare abilinnapea venitas vastustega Oma Saares ilmunud küsimustele üle kuu aja. See pole kooskõlas õigustatud ootustega, mis kodanikel igale linnavõimule on.

Lõpuks 6. märtsil ilmunud vastuste sisulisele poolele ei saa ma hinnangut anda, kuna pole selle keeruka loo detailidega täpselt kursis.

Küll aga on kõnekas linnavõimu asjaajamise stiil. Kuressaare linnavõim ei hooli avalikkusest, toimetades nagu bastionitagune kindluseomanik, kel aruandekohustus puudub.

Linnavalitsus oleks ajalehele Oma Saar vastused lõpuks saatnud vaid juhul, kui abilinnapea tekst ilmub täiesti muutmata kujul. Oma Saar soovis jätta endale võimaluse teksti kärpida. See on sõltumatu lehe toimetuse õigus (kui teksti lühendamisega ei moonutata sisu ning artiklile lisatakse vastav märge).

Selle peale keeldus linnavalitsus Oma Saarele üldse vastuste saatmisest.
Võib mõista arvamusartikli autorit, kes ei luba toimetusel oma loost ühtegi tähte maha võtta. Sel juhul peaksid toimetus ja autor lühendamise osas kokkuleppele jõudma. Ent linnaametnik ei ole faktilise info edastajana loomeinimene, vaid rahva teener.

Kui Oma Saar lõpuks linna ametliku infolehe Kuressaare Sõnumid lehekülgedelt vastused kätte sai, oleks olnud korrektne artikli lõppu lisada märge: “Allikas: Kuressaare Sõnumid”.

See, et Oma Saar pidi vastused hankima kaudseid teid pidi, ei ole minu meelest ajakirjanduseetika rikkumine.

Vastuste avaldamine oli igati avalikkuse huvides. Oma Saar ei teinud ju ümbertrükki abilinnapea vabal ajal sündinud luuletusest, mida võib tõesti saata vaid enda poolt väljavalitud väljaandele. Antud vastuste näol oli aga tegemist üldise infoga, mille levitamine kõigis kanalites on linnakodanike huvides.

Selle arusaamatuse taustal tundub, et Kuressaare linnavõim viljeleb kummalisi infomänge. Võrdse kohtlemise printsiip eeldab, et kõik infokanalid saavad infot üheaegselt, mitte ei eelistata üht kanalit teisele.

*Tarmu Tammerk osales Eesti avaliku teabe seaduse (2000) väljatöötamisel.

Print Friendly, PDF & Email