Keeleline ekvilibristika ehk Kuidas on võimalik vastata vastuseid andmata (4)

Keeleline ekvilibristika ehk Kuidas on võimalik vastata vastuseid andmata

 

Sellist kunsti tuleks vist õppida praegu Kuressaare linnas võimul olevate isikute käest.
1. veebruaril ilmusid ajalehes Oma Saar minu kui linnakodaniku avalikud küsimused linnavalitsusele. Need puudutasid Kuressaare ooperipäevade korraldamist (või õigemini nende korraldamata jätmist 2007. aastal).

Minu esimene küsimus kõlas: kuidas sai võimalikuks raha eraldus Saaremaa Muusikahariduse SA-le (mille nõukogu liige abilinnapea Argo Kirss on/ või oli/), kui linnavalitsus pole saanud ooperipäevade korraldajatelt rahuldavaid kuluarveid?

Ooperipäevade korraldajaga sõlmitud lepingus on säte numbriga 2.2.2, mille kohaselt makstakse linna toetussummad sihtasutusele viimase poolt esitatud arvete alusel.

Kuid linnavalitsust rahuldavaid arveid linnavalitsusele esitatud ju pole!!! Seda on Argo Kirss ise pidevalt ajakirjanduses välja öelnud?
Nüüd aga kirjutab ta, et need arved on linnale esitatud.

Tsiteerin Argo Kirsi kirjutist: Need arved on siiski linnale esitatud ja raha sai üle kantud ka vastavalt sõlmitud lepingule ja esitatud arvetele.
Tekib küsimus, kas varem, kui abilinnapea korduvalt väitis, et linnavalitsust rahuldavaid kuluarveid ooperipäevade korraldajad esitanud pole, ei rääkinud ta järelikult tõtt?

Kui ooperipäevade korraldajad tõepoolest linnavalitsust rahuldavad kuluarved esitasid, siis miks seesama linnavalitsus kogu viimase poole aasta vältel ooperipäevade korraldajatelt mingeid kuluarveid veel nõuab??? Kulla linnavalitsus, vastake küsimusele, kas on olemas ooperipäevade korraldajate esitatud kuluarved, millega te rahul olete? Ärge hämage!

Linnavalitsuse dokumendiregistrist võib lugeda, et MTÜ Operfest (Muusikahariduse SA õigusjärglane) on viimati esitanud mingi kuluarve aruande linnavalitsusele 12. veebruaril 2008. Argo Kirss on ajalehe veergudel maininud, et selle läbitöötamine käib (juba kuu aega!).

22. veebruari Meie Maast võib lugeda, kuidas ajakirjanik on Argo Kirssi tsiteerinud: Kuressaare abilinnapea Argo Kirss ütles, et kuna aruande läbitöötamine käib, on linnavalitsuse hinnangust tehtud kulude asjakohasusele veel vara rääkida.

Kui ajakirjandus soovis kõnealuse dokumendiga tutvuda, siis olevat see abilinnapea Argo Kirsi korraldusel kuulutatud dokumendiks, mis on vaid ametkonnasiseseks kasutamiseks (!!!)

Igapäevaelu isikliku kogemuse alusel võin küll väita, et kui mulle esitatakse mingid suvalised, mind mitte rahuldavad arved, siis ma oma rahakotti ei ava ja makseid ei soorita. Oletan, et samamoodi käituks ka abilinnapea Argo Kirss. Kuid praegusest linnavalitsusest rääkides tundub vist küll, et linnavõimude arvates on linna rahakott midagi säärast, kust raha võib välja jagada kohe esimese palumise peale.

Kõige hämmastavam aga on abilinnapea Argo Kirsi enam kui kuu viibinud “vastuste” juures tema vastus küsimusele, kas abilinnapea hr Kirss ei teadnud Saaremaa Muusikahariduse SA-ga sõlmitud lepingu allkirjastamise ajal, 2007. a 9. jaanuaril midagi sellest, et sihtasutus oli juba mitu kuud varem sõlminud frantsiisilepingu MTÜ-ga Operfest?

Argo Kirsi vastustest ilmneb, et linnavalitsus (st tähendab, et ka A. Kirss isiklikult) ei teadnud sel ajal (2007. a 9. jaanuaril) frantsiisilepingu olemasolust midagi. Veel enam, hr Kirss väidab – miks selline olukord tekkis, seda tuleks küsida ooperipäevade korraldajate (st perekond Tooni) käest. Tsiteerigem veel kord abilinnapea kirjutist: Miks lepingu teksti sihtasutusega kooskõlastamisel sellest meile teada ei antud, tuleb küsida ürituse korraldajate käest.

Lgp hr Kirss! Teie olite ju Saaremaa Muusikahariduse SA nõukogu liige. Ettevõtte nõukogu on aga selle kontrollorgan.

Ma sõnastan oma küsimuse, hr Kirss, ümber: miks teie kui abilinnapea ja sihtasutuse nõukogu liige frantsiisilepingu eksistentsist midagi ei teadnud? Kas see on teie tegemata töö, mille eest peaksite ka poliitilist vastust kandma? Ametikoht on teil ju poliitiline.

Neile küsimustele soovin siiski vastust. Kuna minu eelmiste küsimuste Oma Saares ilmumisest on möödunud enam kui kuu, siis tekkis mul veel küsimusi. Need läkitasin elektronpostiga linnavalitsusele 20. veebruaril (linnavalitsuse dokumentatsioonis registreeriti minu kiri miskipärast alles 27. veebruaril):

1. Kas viimase kolme nädala jooksul on midagi selgunud nende 250 000 krooni saatuse osas, mis linnavalitsus umbes aasta tagasi minu arvamust mööda ebaseaduslikult perekond Tooniga seotud ettevõtetele maksis?

2. Kas Kuressaare linnavalitsus on selle aja jooksul midagi teinud nende linnakodanikele kuuluvate ettevõtete kaitseks, kellele perekond Tooniga seotud ettevõtted võlgu on?

3. Kuna 2007. aasta kevadel müüdi Kuressaare ooperipäevade pileteid ja leidus inimesi, kes neid juba osta jõudsid, siis küsimus – kas linnavalitsuse arvates on neil isikutel mingitki lootust oma raha tagasi saada?

4. Kui linnavalitsus n-ö omandas (sõna ostma vist linnavalitsuse arvates kasutada ei tohi) Kuressaare Ooperipäevade kaubamärgi, siis minu teada toimus see kohtutäituri kaasabil. Kas linnavalitsus maksis selle n-ö omandamise protsessi teostamise eest ka mingit riigilõivu? Kui vastus on jaatav, siis sooviksin teada, kui suur see riigilõiv 250 000-kroonise tehingu puhul oli?

Linnakodanikuna ma väga austan praeguse linnavalitsuse kultuurilembesust (selle tõestamisele on abilinnapea Argo Kirss pühendanud suurema osa oma “vastustest”) ja ka ooperipäevade toimumise üle Kuressaares olen väga õnnelik. Olen rõõmus, et see traditsioon ikka jätkub ja eelseisvad Saaremaa ooperipäevad tõotavad tulla väga toredad.

Kuigi 2007. aastal sain ooperipäevadega seoses nii rahaliselt kui ka moraalselt veidi tüssata, olen siiski juba muretsenud endale eelseisvate ooperipäevade pileteid ja soovitan ka teistel seda teha.

Samas aga sooviksin oma küsimustele mõnevõrra täpsemaid vastuseid, mitte aga hämamist ja minu arvates isegi demagoogiat.

Lugupidamisega
Urmas Kiil (parteitu)

Print Friendly, PDF & Email