Küsimus: Millised on kutseõppe tänased väljakutsed?

Vastab Neeme Rand Kuressaare Ametikooli direktor.

Kutsehariduse olulisem toimenäitaja on lõpetajate konkurentsivõimelisus tööturul, aga vähemtähtsaks ei saa ka pidada õppija ettevalmistust elus toimetulekuks, mille alla võime lahterdada ka näiteks õppimisvõime.

Tänane väljakutse on ka homsete vajaduste võimalikult täpne prognoosimine. Milliseid oskusi ja teadmisi tööandja lõpetajalt eeldab, millised on tuleviku erialad? Mõningatel juhtudel on tsükkel isegi kuni viis aastat koos õppekava ettevalmistusperioodiga, rääkides esmasest kutseõppest, kus õppeajaks on 3–4 aastat.

Hea ettevalmistusega töötajad on üheks ettevõtte konkurentsieeliseks, selleks et tõsta efektiivsust, peavad töötajail olema ka vilumused, aga vilumus saab tekkida ainult läbi korduva harjutamise ning enamikel juhtudel on kõige mõistlikum seda teha just kutseõppeasutuses kogenud kutseõpetaja juhendamisel.

Tulenevalt demograafilisest olukorrast, kus viie aasta pärast mahuvad kõik põhikoolilõpetajad gümnaasiumi ja seejärel kõrgkooli, on oht, et Eestis kiputakse eeltoodud enamikes vanema demokraatiaga riikides juurdunud arusaama unustama.

Tarbides avalikke või kommertsteenuseid, eeldame, et meid teenindab hea ettevalmistusega tõeline professionaal. Aga kui sageli me kohta me nendel ametikohtadel üldkeskharidusega noori? Kas on mõistlik veeretada koolitaja roll ettevõtja või kliendi õlgadele ning mis see kõik maksma läheb?
Lapsevanemana kipume täpselt teadma õnne valemit, aga kust me teame, kas presidendile ust avades on meie laps õnnelikum ettevõtja, pankuri või hoopis portjeena?

Kutseõpe on ajakohane, atraktiivne ja paindlik. Igaüks, nii tipptegijast meister kui ka algaja, leiab oma vajadustele ja tasemele vastava õppimisvõimaluse.

Kutseharidusse suundub vähemalt 40% põhihariduse omandanutest ja rakenduskõrgharidusse sisenejatest on 50% eelnevalt omandanud kutsekeskhariduse.

Kogu teise taseme haridus on ühe koolipidaja haldusalas ja ei ole välistatud, et kutseõppeasutused on munitsipaliseeritud.

Print Friendly, PDF & Email