Elanikud soovivad Komandandi tänaval parkimise keelustada (4)

Kuressaare kesklinnas asuva Komandandi 5 maja elanikud tegid linnavalitsusele ettepaneku keelata Komandandi tänava Torni ja Kohtu tänava vahelisel lõigul peatumine ja parkimine.

“Meil on raske pääseda autoga oma koju, kuna tänav ja hoovidesse sissepääsud on tõkestatud parkivate autodega,” ütles Komandandi 5 elanikke esindav Jaak Reinmets.

Kuna Komandandi tänava ääred on parkivaid autosid pidevalt täis, jääb Reinmetsa sõnul tänava keskele kitsas 2–3 meetri laiune teeala, mis ei võimalda kahesuunalist liiklust.

Olukorra teeb raskemaks asjaolu, et Komandandi 5 maja juures muutub tänav ühesuunaliseks. Kuna keset tänavat ümberkeeramise võimalus puudub, on tänaval pidevalt liiklusohtlikult tagurpidi manööverdavad autod, mis kasutavad ümberkeeramiseks majahoove või tagurdavad avariiohtlikult Torni tänavale.

Mõlemas teeääres parkivate autode tõttu on elanikel raskendatud nii sisse- kui ka väljasõit oma majahoovi, kuna võõrad pargivad hoovide sissesõidualale ja vastasaladele. “Postkontori hoone juurde rajati parkla, kuid kahjuks pargitakse autosid endiselt tänavale,” märkis Reinmets, lisades, et eriti raske on olukord turismihooajal.

Olukorra parandamiseks tegid Komandandi 5 elanikud linnavalitsusele ettepaneku keelata Komandandi tänava Torni ja Kohtu tänava vahelisel lõigul peatumine ja parkimine. Probleeme taoline parkimiskeeld ettepaneku esitajate hinnangul kaasa ei too, sest postkontori majas asuvad ettevõtted saavad oma autod parkida maja taha rajatud, kuid pidevalt kasutuseta seisvasse parklasse. Tänava elanikud ise pargivad aga oma koduhoovidesse.

Kuressaare linnavalitsuse liikluskomisjoni arutab probleemi järgmisel koosolekul.

Print Friendly, PDF & Email