20 aastat hiljem – veebruar 1988

Veebruari alguses sadas maha selle aasta esimene lumi ning küünlapäeval kulus parvlaeval ülesõiduks tugeva tuule tõttu kuus tundi. Kui ühel tööpäeval levis kuuldus, et kell 17.30 müüakse linna toidukauplustes kohviube, kogunesid järjekorrad juba kolm tundi enne müügi algust.

Rajooni täitevkomitee registreeris viie tarbekaupu valmistava ja teeninduskooperatiivi, nende hulgas Kingissepa 2. keskkooli noortekooperatiivi Kadri põhikirjad, 1. keskkooli 9a ja 10c klassi õpilased korraldasid aga oma vanematele kabareeõhtu.

Saaremaa maletajad Milde Burkova, Marek Kolk ja Meinhard Berens tõid võidu eest Haapsalu rajooni Martna sovhoosi lahtisel male kiirturniiril “Martna kana ‘88” koju suitsukana. Tallinna pioneeride palee ja ajalehe Säde korraldatud poliitplakati võistlusel tulid võitjaks ka Saaremaa koolinoored Nele Lätt, Kadi Oblikas ja Erle Tiitson Kingissepast, Kaarin Peet, Maarja Rei, Erki Ligi ja Kadri Kommel Tornimäelt ning Heli Meier Kaarmalt.

20. sünnipäeva tähistas Saaremaa restaureerimisvalitsus, 12. aga Saare Kaluri kolhoosi ametiühinguklubi estraaditantsuansambel Vallatud.

5.02 – Propagandistide kooli õppepäeval partei rajoonikomitees pidas Eesti NSV teeneline teadlane professor Olaf Kuuli loengu “Eesti kodanlik vabariik: võltsingud ja tegelikkus”, filosoofiakandidaat Toomas Alatalu esines teemal “NSV Liit – USA”. Saaremaa muinsuskaitse seltsi liikmetel oli aga külas Eesti Muinsuskaitse Seltsi esimees Trivimi Velliste.

7.02 – Kingissepa Smuuli valimisringkonnas valiti uueks Eesti NSV Ülemnõukogu saadikuks rajooni täitevkomitee esimees Ants Tammleht, kelle poolt hääletas 98,13 protsenti valimas käinuist.

11.02 – Ajalehes ilmus ENSV Ülemnõukogu presiidiumi otsuse “Kodanike algatusel korraldatavate koosolekute, miitingute, tänavarongkäikude, demonstratsioonide ja muude ürituste kohta” rakendamise kord, millega muuhulgas püüti reguleerida loosungite, lippude ja sümboolika kasutamist avalikel üritustel.

13.02 – Kingissepa kutsekeskkoolis nr 26 oli lahtiste uste päev.

14.02 – Põllumajandustöötajate isetegevusülevaatuse laureaatide kontsert rajooni kultuurimajas.

20.02 – Toimus Saare Kaluri automlaste korraldatud veoautode rallikross Kogula karjääris.

22.02 – Kõljala sovhoosi kommunistid arutasid Sandla klubi saalis ideoloogiatöö praegusi põhiprobleeme. Erilise kaalu andis arutelule ajalehe Kommunismiehitaja hinnangul ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe Arnold Rüütli, EKP Kingissepa rajoonikomitee I sekretäri Jüri Räime ja rajooni ATK esimehe Prits Libliku kohalolek. Arnold Rüütel soovitas muuhulgas ehitada maale nn kahe põlvkonna maju, öeldes, et siit võiks tulla tõuge eestlaste iibe suurenemisele.

23.02 – Nõukogude armee ja sõjalaevastiku 70. aastapäevale pühendatud pidulik koosolek ja kontsertetendus rajooni kultuurimajas. Avasõna ütles kompartei rajoonikomitee I sekretär Jüri Räim, ettekandega esines rajooni täitevkomitee esimees Ants Tammleht. Tervitussõnu ütlesid Suure Isamaasõja veteranide nimel Timoteus Linna ja rajooni kommunistlike noorte nimel Guido Grass, kelle armeeteenistus möödus Afganistanis.
Kingissepa rajooni sõjakomissar Dmitri Kozõrev märkis, et mitmed Saaremaa noormehed on täitnud oma internatsionaalset kohust Afganistanis. Kolme neist – Mart Jaamat Pöide külanõukogust, Ülo Kiili Kuressaare külanõukogust ja Lembit Kitti Kingissepa linnast on autasustatud medaliga “Vapruse eest”.

24.02 – Partei rajoonikomitee korraldas propagandistidele metoodilise konverentsi.

26.02 – Rajooni kultuurimajas avati Kingissepa rajoonis toodetud rahvatarbekaupade näitus.

28.02 – Memme-taadi lustipidu rajooni kultuurimajas.

Print Friendly, PDF & Email