Fidel Castro: diktaator ja müüt

Fidel Castro: diktaator ja müüt

 

Ühtede jaoks on ta küüniline diktaator, teistele aga rahvuslik ikoon. Isegi oma poliitilise karjääri loojangul ei lakka Fidel Castro (s 1926) olemast vastuoluline isiksus. Sama vastuoluline on Castro olnud kõik need poolsada aastat, mil ta võimul oli.

Lahkumata poliitiliselt areenilt lõplikult (praegu teadaolevatel andmetel jääb ta endiselt kommunistliku partei sekretäriks, kuid nn reaalse sotsialismi riikides on see ju de facto tähtsaim ametikoht), püüab Kuuba Líder Máximo end maailmale näidata kui üleminekuajastu tagatist. See üleminekuajastu sai alguse siis, kui tema tervislik seisund paar aastat tagasi järsult halvenes.

Alguses läheb võim tema venna Raúl Castro (s 1931) kätte, kes teda juba niigi 2006. aasta augustist asendab, aga seejärel, kunagi tulevikus, veel noorematele, ent siiski revolutsiooniüritusele ustavatele liidritele.

Kas Hiina mudel?
Kas selline programm ka edukas on, seda näitab tulevik. Täna võib vaid märkida, et iga kord, kui võimul olev kommunistlik partei on püüdnud ühiskonda kuidagi reformida, on see lõppkokkuvõttes endaga kaasa toonud kogu režiimi huku. Samas on siiski ka üksikuid erandeid, mis iga päevaga üha rohkem silma paistavad – pean silmas nn kommunistlik-kapitalistlikku Hiinat ja selle jälgedes sammuvat Vietnami.

Võib oletada, et praegu valitsevad just need kaks eeskuju nii Fideli kui ka tema venna Raúli teadvuses. Samas tasuks aga veel arvesse võtta, et Kuuba geopoliitiline olukord (Ameerika Ühendriikide vahetu lähedus) on siiski unikaalne ning seetõttu võib vägagi tõenäoliselt juhtuda, et Hiina ja Vietnami matkimine pole antud juhul võimalik.

Klassikaline, kuid mitte verine
Fidel Castro diktatuur oli klassikaline ja kuni tänaseni välja on palju arutatud selle tekke allikate üle. Ise pean siin peamiseks põhjuseks USA küündimatut välispoliitikat (mida muide võib praegu täheldada ka Kosovo küsimuses), sest just Washingtoni kaubandusembargo oli see, mis Castro ja tema meeskonna 1960. aastate alguses Moskva embusse tõukas.
Kuuba diktatuur ei olnud eriti verine, kuid oma olemuselt oli see lausa klassikaline (pedagoogina tõin õpilastele peamiselt just selle näite) – üks ja ainuke partei, võimu range kontrolli all olev ajakirjandus, elanike liikumisvabaduse piiramine, suureks paisunud politseiaparaat jne.

Diktatuuri omapära, isegi veetlus
Kui veider see ka ei tundu, seisnes Castro diktatuuri originaal-sus ja omapära aga selles, et laiad rahvamassid seda suuresti toetasid. Tõsi, see toetus tekkis pigem rahvuslikul kui marksistlike veendumuste ja ideoloogia pinnal.

Olles äärmiselt karismaatiline isiksus (karismaatilisuse omandas Fidel Castro juba siis, kui ta 1950. aastatel võitles Washingtoni marioneti Fulgencio Batista diktatuuri vastu), sai temast peagi lausa Kuuba rahvamüüdi kehastus – tema kodumaal võrreldi Castrot sageli väikese Taavetiga, kes julges võitlusse astuda Ameerika kõrgi ja ülbe Koljatiga.

Saavutused tervishoiu ja hariduse vallas tõid Comandantele aga ka elanikkonna reaalse toetuse, tänu millele suutis ta pika aja jooksul ilma suuremate kahjudeta mitu tõsist kriisi üle elada – näiteks nn Sigade lahe episood 1961. aasta aprillis, raketikriis 1962. aasta sügisel, Nõukogude Liidu kokkuvarisemine 1991. aastal ja lõppude lõpuks ka ligi pool sajandit kestnud USA kaubandusembargo. Seda viimast on Castro valitsus isegi osavasti oma huvides ära kasutanud ja selle baasil rahvuslikke meeleolusid õhutanud.

Miski pole igavene
Kuid teatud hetkel, tõenäoliselt umbes kümme aastat tagasi – nii vähemalt väidavad Kuuba arengut uurinud ajaloo-lased –, hakkas Castro režiimi elujõu tagatis (so võlu ja veetlus elanikkonna silmis) haihtuma. Vaatlejad märgivad: teatud hetkel ei jagunud Fidelil enam piisavalt energiat selleks, et masse üles ässitada.

Just seetõttu sagenesidki riigis võimu alalhoidmiseks kasutavad karmimad meetmed – hakati arreteerima teisitimõtlejaid. Samas polnud muutunud oludes enam niivõrd tõhus ka paljukiidetud tervishoiu- ja haridussüsteem, mistõttu muutus üha enam silmnähtavaks ja tajutavamaks asjaolu, et väidetavalt sotsiaalsele õiglusele panuse teinud kommunistlik diktatuur lähiajaloos Ladina-Ameerikas nii väga levinud fašistlikust diktatuurist sugugi ei erine.

Mis on ühiskonna sellise meeleolumuutuse taga? Üheks põhjuseks on loomulikult põlvkondade vahetus. Kuid kindlasti etendas siin oma osa ka riigipiire purustava infotehnoloogia kiire areng. Tänu televisiooni ja interneti kiirele pealetungile kadus diktatuuri peamine alustugi – ühiskonna isoleeritus muust maailmast. Seepärast tekkiski olukord, kus võimude levitatav ametlik informatsioon ja isikukultus selle austuse objekti rahva seas üha sagedamini pila ja naljaheitmise objektiks muutsid.

Katastroofiline pärand
Mis puutub aga pensionile siirdunud Fidel Castro pärandisse, siis seda võib tavakuubalase jaoks lausa katastroofiliseks nimetada.
Kergemeelne rahapoliitika, toiduainete ja muude esmatarbekaupade defitsiit ja nende absurdne jaotamine, umbes 18-dollariline keskmine palk – kõik see on riigis loonud seadusetuse õhkkonna.

Tagajärjeks on enneolematu korruptsioon ja metsik individualismile ja subjektivismile tuginev kapitalism (see viimane ehk ongi Kuuba lähiajaloo suurim paradoks), kus puuduvad igasugused eetilised piirid. Valitseb veendumus, et pääsetee viletsusest võib leida vaid illegaalses sfääris.
Siinjuures meenub analoog meie endi lähiajaloost – Nõukogude Liidu kommunistliku partei ridadesse kuulunud irvhambad (kes ka tänases Eestis pole oma huumorisoont kaotanud) armastasid rääkida: “Sina teed näo, nagu töötaksid. Mine teen näo, nagu maksaksin sulle palka!” Tänases Kuubas, kus on toimunud põlvkondade vahetus, soovivad vaid vähesed teha nägu, et nad töötavad.

Siit ka küsimus: kas Kuuba tingimustes on õige aeg mööda lastud, et Hiina mudelit järgida? Ja kui seda ikkagi teha püütakse, kas tabab siis Raúl Castrot Gorbatšovi saatus? Praegu on need küsimused lahtised ja lõppmängust rääkida veel vara – seda ajal, mil valitsev katoliku kirik nõuab demokraatlikke reforme ja kuubalased oma tulevikulootused üha enam USA tulevase presidendiga seovad.

Print Friendly, PDF & Email