Kuressaares võidakse avada ka kaheksas esimene klass

Eile tehti Kuressaare linnavalitsuses vahekokkuvõte esimestesse klassidesse registreerimisest. Haridusnõunik Õilme Salumäe ütles, et praeguse seisuga on kõik linna koolide planeeritud seitse esimest klassi täis ning ees seisab arutlus, kas avada veel üks klass.

Millisesse kooli lisaklass võiks tulla, Salumäe ei öelnud, kuid mainis, et avaldusi oli eilseks esitatud 176, mis teeb juba kaheksa last rohkem kui seitsme klassikomplekti normtäituvus (24 last klassis).

Siiski on linnavalitsuse n-ö huviorbiidis kokku 197 last, kes peaksid sel aastal kooliteed alustama, kuid nende hulgas võib olla ka neid, kes on mingitel põhjustel jäänud küll Kuressaare elanike registrisse, kuid elavad näiteks juba välismaal. Ka on lapsevanematel 1. märtsini aega esitada taotlus lapsele koolipikenduse saamiseks. Salumäe sõnul on praegu lasteaedade kaudu teavet laekunud, et selliseid lapsi võib olla neli.

Linnavalitsuse haridusnõunik pani kõigile lapsevanematele südamele, et nad annaksid linnavalitsusele kindlasti teada ka sellest, kui on otsustanud lapse panna mõne teise omavalitsuse kooli. Samuti võiksid need emad-isad, kes ei ole veel otsustanud, millisesse kooli laps panna, oma valiku siiski ära teha, kuna nende viivitus mõjutab ka üldist koolide nimekirjade koostamist.

Salumäe ütles, et asjakäik on praegu selline, et koolid hakkavad nüüd avaldusi menetlema ja nimekirju koostama selliselt, et kõigepealt võetakse nimekirja eelistusega koolisaavad lapsed (kel õed-vennad õpivad või vanemad töötavad samas õppeasutuses). Täielikud 1. klassi minejate nimekirjad selguvad 14. märtsiks.

2008/2009. õppeaastal plaaniti Kuressaare linna üldhariduskoolides esimesi klasse avada seitse komplekti: Saaremaa ühisgümnaasiumis 2, Kuressaare gümnaasiumis 2, Kuressaare vanalinna koolis 2 ning Kuressaare põhikoolis 1.

Print Friendly, PDF & Email