Saaremaal leiti 2007. aastal ligi 17 kilo lõhkeainet

Päästeameti statistika kohaselt on Saaremaalt 2007. aastal leitud 1419 ühikut lahingumoona, sh 486 padrunit, ning 16,6 kg lõhkeainet.

Kaitsepolitseiameti Kuressaare büroo komissar Piret Kõrge ütles, et Saaremaa on üks selliseid regioone Eestis, kust leitakse enim sõjaaegset lahingumoona ja kus käiakse ka seda otsimas. “Paljud kohalikud inimesed on ajaloo- ja militaarhuvilised ning ka mandrilt tehakse tihtipeale süsteemseid otsimisretki kunagistesse teadaolevatesse lahingukohtadesse,” ütles Kõrge.

Kaitsepolitsei meelest võib saatuslikuks saada nii teadmatusest tulenev hooletu ümberkäimine leitud lõhkekehade või lõhkeainetega või siis vastupidi, hinnatakse oma teadmisi ja oskusi selles vallas üle, nt ollakse kindel, et tegemist on kahjutu tühja kestaga.

“2003. aastal uuris kaitsepolitsei Saaremaal ka ühte juhtumit, kus otsustati lõbu pärast konstrueerida ise lõhkeseadeldis. Valmistaja ja ka teiste inimeste õnneks ei toiminud kokkupandud seadeldis nii nagu vaja ja õnneks ei tekitanud suurt kahju,” kommenteeris komissar.

“Kuid näiteks 2003. aastal plahvatas Kaarma vallas talutöödel leitud kapseldetonaator – tulemuseks rasked kehavigastused, ning samal 2003. aastal tekitati Kuressaares plahvatus detonaatori abil ja selle tagajärjel hukkus inimene,” rääkis komissar Kõrge.

Päästeameti demineerimiskeskuse ja kaitsepolitseiameti andmetel on Saaremaal 12 aasta jooksul toimunud 5 plahvatust. Nendest enamik toimus lõhkematerjali väärkäitlemisel.

2007. aastal oli üle Eesti 1373 lõhkeainetega seotud väljakutset, toimus 13 plahvatust, mille tagajärjel sai üks inimene surma ja 10 vigastada. Eelmisel aastal tehti üle Eesti ka 35 pommiähvardust, nendest koolidele 9.

Print Friendly, PDF & Email