Õiguskantsler ei võtnud praamipileti hindade küsimuses seisukohta (2)

Õiguskantsler ei võtnud menetlusse ettevõtja Ants Kuninga avaldust, milles palutakse selgitada, kas parvlaevapiletite liigkõrged hinnad ei ole diskrimineerimine regionaalse tunnuse alusel.

Õiguskantsleri kantselei direktor Alo Heinsalu teatas vastuses, et Ants Kuninga tõstatatud küsimusele hinnangu andmine ei ole õiguskantsleri pädevuses.

“Asja uba on selles, et praamipiletite hinnad on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega, aga õiguskantslerile on seadusega antud õigus ainult loovate aktide kontrollimiseks, üksikaktidele hinnangu andmine ei ole õiguskantsleri pädevuses,” ütles Oma Saarele õiguskantsleri kantselei õiguskantsleri avalike suhete nõunik Jaana Padrik.

“Õiguskantsler küll taunib piletihinna põhjendamatut tõusu, kuid viitab, et pigem on tegemist poliitilise kui õigusliku küsimusega, sest praamipileti hind sõltub riigieelarve võimalustest ja poliitilistest otsustest,” lisas Padrik.

Jaanuaris õiguskantslerile saadetud avalduses arutles Ants Kuningas, et praamipiletitele maanteetranspordiga võrreldes liigkõrge hinna kehtestamisega diskrimineeritakse nii teda kui tema peret Eesti Vabariigi poolt regionaalse tunnuse alusel, sest arvestamata on jäetud praamiühenduse kui maanteepikenduse põhimõte. “Leian, et praamipileti hind ei tohi olla suurem sama pika maanteelõigu läbimisele tehtavast kulutusest,” kirjutas Kuningas.

Jaana Padriku sõnul soovitab õiguskantsler Ants Kuningal pöörduda täpsemate selgituste saamiseks majandus- ja kommunikatsiooniministri poole. “Ministeeriumi otsene kohustus oleks põhjendada, mis toimub ja miks toimub,” ütles Padrik. “Kui me räägime haldusotsusest, siis igal juhul peab see olema põhjendatud ja ministri kohustus on põhjendada seda nii kodanikule kui ka meediale.”

Print Friendly, PDF & Email