Maavanemad tahavad sekkuda koolide sulgemisse (1)

Üleeile Hiiumaal kokku saanud maavanemad peavad oluliseks kvaliteetse põhihariduse kättesaadavust ennekõike maapiirkondades. Arutelu käigus leiti, et otstarbekas on suurendada maavalitsuste rolli maakonna koolivõrgu küsimustes.

“Kui riik paneb praegu paika õppeprogrammid ja teeb haridusasutuste üle järelevalvet, peaks tal olema ka kaasvastutus koolide avamise ja sulgemise osas,” märkis Saare maavanem Toomas Kasemaa, tuues üheks näiteks Torgu kooli, kus regiooni seisukohalt peaks kool olema, kuid kus tänase seisuga ei ole ühtegi õpilast.

“Praegu ei võta ükski omavalitsus vastu otsust põhikool sulgeda, pigem makstakse tühjade ruumide eest,” nentis Kasemaa. Tema sõnul ongi valdadel oma koolide kohta raske otsuseid teha – olgu need siis positiivsed või negatiivsed.

Maavanemad leidsid Hiiumaa nõupidamisel, et kvaliteetse põhihariduse võrdse kättesaadavuse huvides tuleks koolivõrgu planeerimine anda maavalitsuste kompetentsi. Koolivõrgu kujundamise peaeesmärgiks on kõigile õpilastele võrdsete haridusvõimaluste tagamine sõltumata elukohast, vanemate sissetulekust ja sotsiaalsest positsioonist, seisab maavanemate pöördumises, millele on alla kirjutanud Hiiu maavanem Hannes Maasel.

Kuna praegu puudub maakondliku hariduskorralduse ühtseks planeerimiseks seadusandlik baas, otsustasid maavanemad oma algatusettepanekuga pöörduda nii regionaalministri kui ka haridus- ja teadusministri poole.

Print Friendly, PDF & Email