Firma vaidlustas Kuressaare linna riigihanke

Kuressaare linna vee- ja kanalisatsioonitorustike ehituse riigihankel osalenud ettevõte esitas 31. jaanuaril riigihangete ametile vaidlustuse hanke esimese ja kolmanda osa kohta.

“Üks pakkujatest leiab, et nende pakkumus on Kuressaare Veevärgi poolt valesti tagasi lükatud,” ütles Oma Saarele riigihangete ameti juures asuva vaidlustuskomisjoni liige Ulvi Reimets, kelle sõnul esitati protest seoses vaidlusega, mis puudutab hinnaloendis esinenud arvutusvigu.

Vaidlustuskomisjon teeb oma otsuse vaidlustuse kohta 14. veebruaril. Seejärel on võimalik vaidlustuskomisjoni otsus seitsme päeva jooksul ringkonnakohtus vaidlustada.

Ulvi Reimetsa sõnul on antud protesti näol tegemist väikse asjaga, mis lahendatakse kiiresti kirjalikus menetluses.

Riigihanke hindamiskomisjoni esimees Raivo Pedanik oli veendunud, et vaidlus laheneb järgmisel nädalal Kuressaare Veevärgile positiivselt ja hankega saab edasi minna.

Print Friendly, PDF & Email