Valdade peamine mure on maakoolide edasine saatus

Valdade peamine mure on maakoolide edasine saatus

 

Eile hommikul alustas riigikogu asespiiker Jüri Ratas oma Saare maakonna visiiti Muhu vallamajast, kus meenutas, et tema vanaisa Aleksander Sepp oli eelmise sajandi kahekümnendail aastail Muhu-Suurvalla ajal vallaametnik.

Muhus külastaski Ratas veel koos riigikogu liikme Kalle Laanetiga Muhu põhikooli ja lasteaeda ning Muhu muuseumi. Lisaks käidi Orissaare ja Pöide vallavalitsuses ning kohtuti Loona mõisas Kihelkonna ja Lümanda vallajuhtide ning Vilsandi rahvuspargi inimestega. Pärastlõunane aeg kulus asespiikril Kuressaares Saaremaa ühisgümnaasiumi, linnavalitsust, 2. lasteaeda, Saaremaa lihatööstust ning Saaremaa päästeosakonna Kuressaare komandot külastades.

Peamised jututeemad vallajuhtidega olid teede korrashoid, bussiliiklus ning maakoolide saatus. Orissaares oli kõne all ka sealse internaatkooli edasine käekäik. Vallavanem Raimu Aardami sõnul ei olnud eilseks veel selge, mis koolist saab, ning probleemiks on valla jaoks seegi, mida võtta ette vana majaga, kui kool otsustatakse sulgeda. On ju keset alevit tühjana seisev suur hoone üks hullemaid variante.

Maakoolide tuleviku osas oli asespiikri seisukoht võimalusel koolid siiski alles jätta, kuna hariduse kättesaadavus kohapeal on üks olulisemaid faktoreid inimeste maale elama jäämisel. “Seepärast peavad ka vallajuhid väga täpselt otsustama, mis saab koolist edasi – kui anda väljapoole kõhklev noot, otsustavad lapsevanemad kindlasti oma lapsed sinna kooli panna, kus kooli tulevik on kindel,” märkis Ratas.

Asespiikri külaskäigul tõstatati ka valdade ühinemise küsimus – kui kompetentseid inimesi koha peal ei jätku, tuleb neid sisse tuua, kuid nende palkamine võib osutada väikevallale liialt kalliks. Kõne all oli nii ühe kui ka kahe omavalitsuse tekkimine maakonda (kas siis linn eraldi või kogu maakond üheks omavalitsuseks), tuues näitena Gotlandi saar.

Saaremaa lihatööstuses jäi kõlama mõte, et paratamatult tuleb Saaremaal toodetud kauba hinnale lisada umbkaudu kaks krooni, sest arvestades saarelist iseärasust lisandub transpordikulu – seda nii kauba kui tooraine vedamisel.

Print Friendly, PDF & Email