Internetipõhine kooli registreerimine sujus tõrgeteta

Eile hommikul kell kümme alanud internetipõhine esimestesse klassidesse registreerimine oli edukas ja sujus tõrgeteta ning juba esimese kümne minuti jooksul tuli 117 avaldust. Kuressaare linnavalitsust üllatas lapsevanemate positiivne suhtumine meeldivalt ja positiivne oli ka see, et ei olnud järjekordi.

Kokku oli eile kella neljaks laekunud 167 avaldust, millest Kuressaare linna haridus- ja kultuurinõunik Õilme Salumäe oli jõudnud läbi vaadata umbes pooled. Nõuniku sõnutsi saavad kõik lapsevanemad tänase päeva jooksul kinnituse, et avaldus on laekunud ja läbi vaadatud ning lapsed kantud ühtsesse registrisse.

Salumäe kinnitusel tuli suurem osa avaldusi eile ära ja oodata on veel vaid üksikuid. Täpseid numbreid ta veel välja ei öelnud, kuid märkis, et läbivaadatud avalduste põhjal eelistati ootuspäraselt Kuressaare gümnaasiumi. Haridusnõunik lisas, et enamik avaldustest oli lapsevanemate endi sisestatud ning järelikult on e-süsteem ennast õigustanud.

Ka Kuressaare linna infotehnoloogia nõunik Anu Tanila kinnitas, et internetis registreerimise võimalus on end õigustanud ja lapsevanematelt saadi ka positiivset tagasisidet.

Põhiline eesmärk, et lapsevanemad ei peaks järjekordades seisma, sai täidetud. Hommikul oli ka kaks kõnet, kus lapsevanemad kurtsid, et ei saanud internetipanka sisse, kuid ka need olukorrad lahenesid ja inimesed said oma avalduse esitatud. Tanila sõnul oli esimese kolme minuti jooksul tulnud juba 65 avaldust ja esimese kümne minuti jooksul 117. Ta lisas, et osa registreerijaid on kogemata läinud kirja ka topelt. Tanila teada jõudis linnavalitsusse paberil vaid viis avaldust ja Vanalinna kooli 13.

Kuressaare linnavalitsus otsustas 15. veebruaril, et esimestesse klassidesse registreerimine on sel aastal internetipõhine ja kooli registreerimise avalduse saab koolide ja linnavalitsuse kodulehelt. Inimesed, kel kodus internetiühendust pole, said minna kas kooli või linnavalitsusse ja lapse andmed sisestati arvutisse seal.

Kooli registreerimisel on kriteeriumid, mil laps võetakse soovitud kooli eelisjärjekorras, kui lapse õde või vend juba õpib samas koolis (arvesse ei lähe 12. klass) või kui lapsevanem töötab samas koolis. Ülejäänute osas kehtib reegel: kes ees, see mees.

Linnavalitsus otsustas 15. jaanuaril, et tulevast õppeaastast avatakse nii Vanalinna koolis, Kuressaare gümnaasiumis kui ka Saaremaa ühisgümnaasiumis kaks esimese klassi komplekti, Kuressaare põhikooli tuleb aga üks esimene klass. Esimese klassi õpilaste piirarvuks on jätkuvalt 24.

Print Friendly, PDF & Email