Mereakadeemia väikelaevaehituse õpperühma avamine lükkub aasta edasi

Eesti mereakadeemia plaanib sel sügisel avada Kuressaares esinduse, kuid paljuräägitud väikelaevaehituse õpperühma avamine lükkub vähemalt aasta võrra edasi.

Mõned kuud tagasi väljahõigatud väikelaevade ehitamise eriala esmane vastuvõtt Saaremaal on parimal juhul võimalik alates 2009/2010. õppeaastast, ütles Oma Saarele Eesti mereakadeemia (EMA) akadeemiline prorektor professor Anatoli Alop. “Viivituse peamine põhjus on Eesti tingimustes õppekava spetsiifilisus ja sellest tingitud erialaõppejõude kaadri ja vastava õppe-tehnilise baasi puudumine,” märkis Alop, kelle sõnul on väikelaevaehituse õppekava käivitamine kulukas ja tehnoloogiamahukas.
Väikelaevade ehituse eriala avamiseks on hädavajalik hankida projektipõhiselt lisaraha ning alustada koostööd välisriikide kõrgkoolidega (ennekõike soomlastega), kellel on vastavad õppekavad.

Anatoli Alop ütles, et praeguste plaanide kohaselt on kavas Kuressaares korraldada järgmisel õppeaastal mereakadeemiasse vastu võetud saarelt pärit esmakursuslastele üld- ja alusõpet. “Need õppurid võetakse vastu EMA-s praegu olevatele erialadele ja vastavalt akadeemia üldisele riiklikule koolitustellimusele, kuid eraldi koolitustellimust nii-öelda saare õppekavadele praegu ei tellita,” rääkis Alop.

“Selle asja mõttetera on selles, et saarlastest esmakursuslased ei peaks kohe esimesel õppeaastal Tallinna tulema ja asuma elama EMA ühiselamusse, vaid jääksid koju ja läbiksid esimese ja võib-olla suures osas ka teise kursuse kodusaarelt lahkumata,” selgitas Alop.

Alopi hinnangul teeb võimalus kodusaarel õppida osale esmakursuslastest elu mugavamaks ning loob seetõttu eeldused suurendada Saaremaal akadeemiasse astuda soovijate arvul. Õppetöö Kuressaares hakkab toimuma koostöös TTÜ Kuressaare kolledži ja Saare maavalitsusega ning eeldatavasti kolledži ruumides ja suuresti ka nende õppejõududega.

Merehariduse Saaremaal ellukutsumise finantsplaneerimine praegu veel käib ning paljud eelarvelise finantseerimisega seotud küsimused on veel lahtised. “Pealegi on praegu menetlusel EMA muudetud ja täiendatud arengukava, mille rakenduskavas nähakse need tegevused ja nende rahastamine ette, kuid see protsess ei ole veel lõppenud ja dokumendid ei ole kinnitatud, “ rääkis Alop. “Püüame siiski ka selles küsimuses lähimas tulevikus üldjoontes selguseni jõuda,” lisas ta.

Ain Lember, Evely Aavik

Print Friendly, PDF & Email