Kohtus

Peksja mõisteti tingimisi vangi. Eile kinnitas kohtunik Kristel Pedassaar kokkuleppemenetluse ja mõistis 18-aastase Kaido kuueks kuuks tingimisi vangi.

Kaidot süüdistati selles, et ta ööl vastu 15. novembrit, olles alkoholijoobes, tungis Tallinna tänaval Panama Burgeri juures koos alaealise kaaslasega kallale noormehele, kellele tekitas füüsilist valu ja tervisekahjustusi, pannes sellega toime avaliku korra raske rikkumise. Kaido peksis kannatanut rusikate ja jalgadega näopiirkonda, mille tagajärjel tekkis kannatanul vasema silma verevalum ning ala- ja ülahuule põrutus.

Haapsalu prokuröri abi Agnes Ollema nõudis Kaidole vastavalt kokkuleppele 6 kuud vangistust 18-kuulise katseajaga, mille jooksul noormees on allutatud käitumiskontrollile. Samal ajal ei tohi ta tarvitada alkoholi. Kaido andis lubaduse, et ta rohkem ei joo.

Tsiviilhagi kannatanu Kaido vastu ei esitanud. Lisaks karistusele tuleb Kaidol tasuda riigi õigusabiga seonduvad kulud, milleks on 1439,60 krooni, ja tasuda riigituludesse ka sunniraha, milleks tema kuriteo puhul on 1,5 palga alammäära. Kuna 1. jaanuarist on alampalk 4350 krooni, siis tuleb kohtualusel sunniraha tasuda 6525 krooni

Varem on Kaidot karistatud kriminaalkorras tingimisi vangistusega ja üheksal korral on noormeest karistatud ka väärteo korras, Kaido sõnul on kõik trahvid tasutud.

Internaatkooli poiss allutati käitumiskontrollile. Eile oli kohtu all varem kriminaalkorras karistamata 16-aastane noormees, keda süüdistati selles, et ta 16. oktoobril tungis Orissaare internaatkooli õppehoone fuajees kallale teisele poisile ja lõi talle rusikaga kaks korda vastu õlga, põhjustades kannatanule füüsilist valu.

Noormees pani sellega toime avaliku korra raske rikkumise. Haapsalu prokuröri abi Agnes Ollema palus kohtul kokkulepe kinnitada ja vastavalt sellele karistada poissi kolmekuulise vangistusega, samas vabastada ta karistusest, allutades käitumiskontrollile. Poiss ei tohi katseajal tarvitada alkoholi ja narkootikume ning peab täitma koolikohustust.

Alaealise kaitsja Kersti Põld palus kohtul kaaluda võimalust jätta noormehe menetluskulud osaliselt riigi kanda, tuues põhjuseks, et alaealisel peab kaitsja olema, kuid sissetulekut tal endal ei ole.

Kohtunik Kristel Pedassaar kinnitas kokkuleppe ja määras karistuseks kolm kuud vangistust. Alaealine vabastati karistuse kandmisest ja allutati käitumiskontrollile. Lisaks tuleb alaealise vanemal tasuda riigituludesse 3000 krooni sunniraha.

Print Friendly, PDF & Email