Keskkonnateenistus kutsus kokku prügikäitluse ümarlaua

Keskkonnateenistus kutsus kokku prügikäitluse ümarlaua

 

Eile toimus Kuressaares Saaremaa keskkonnateenistuse kokku kutsutud prügikäitlemise teemaline ümarlaud. Arutlusest võtsid osa kohalike omavalitsuste esindajad, Saaremaa keskkonnateenistus, riikliku looduskaitsekeskuse Saare regiooni esindajad ja turismiobjektide arendajad.

Ümarlauas arutleti teemal, kuidas jaotada kaitsealadel prügimajanduse vastutus vastavalt kehtivale jäätmeseadusele.

Põhiprobleemiks on kujunenud kaitsealade külastuskohtadesse looduskaitsealadega tutvujate tarbeks paigaldatud prügikastide kiire täitumine kohaliku olmeprügiga.

Samuti ei ole sätestatud turismimajanduse, toitlustamise jm turismi arendamisest huvitatud osapoolte jäätmekäitluse alane vastutus. Ebanormaalne on senine olukord, kus kaitsealadel või vahetus naabruses tegutsevad turismiettevõtjad, toitlustajad või majutajad on üha enam huvitatud külastuskoormuse ja sellega kaasneva saastekoormuse kasvust, samas on aga prügikäitluse eest tasumine jäetud looduskaitsekeskuse kanda. Ühena vähestest organisatsioonidest korraldab oma puhkekohtades eeskujulikult jäätmekäitlust Riigimetsa Majandamise Keskuse Saaremaa puhkeala.

Kohapeal pakuti mitmeid lahendusi jäätmemajanduse reguleerimiseks. Ühe võimaliku lahendusena toodi välja ka võimalus kaasata prügimajanduse korraldamisse turismifirmad, kes kaitsealadele inimesi toovad. Samuti rõhutati, et kohalikud omavalitsused peavad seda valdkonda rohkem reguleerima ja kontrollima.

Kaali külastuskeskuse ja Panga panga arendaja Alver Sagur ütles Oma Saarele, et kõiki populaarsemate turismiobjektide ja nende ümbrusega seotud jäätmekäitluse probleeme tuleb käsitleda eraldi. Tema sõnul lepiti ümarlauas looduskaitsekeskusega selles osas kokku.

Riikliku looduskaitsekeskuse Saare regiooni direktor Tõnu Talvi (fotol) ütles, et ümarlauas arutati mitmeid lahendusteid.

“Kõigepealt peaksid vallad korrastama oma jäätme-eeskirjad, mille alusel käib prügimajanduse korraldamine vallas, ja ka nende täitmist rangemalt kontrollima. Väga head eeskuju on selles valdkonnas juba aastaid näidanud Muhu ja Lümanda vald ning Kuressaare linn. Alates käesolevast aastast võtab oma haldusterritooriumi piires Järve luidete maastikukaitsealal, mis tavainimese jaoks on lihtsalt Järve puhkepiirkond, jäätmemajanduse korraldamise täielikult enda kanda Kaarma vald,” kommenteeris Talvi.

“Avaliku huviga objektidel prügimajanduse reguleerimine on saavutatav, aga seda looduskaitsekeskuse, kohaliku omavalitsuse ja külastuskorraldaja-arendaja omavaheliste läbirääkimiste tulemusena,” lisas ta. Ümarlauas lepiti kokku selleteemaliste mitmepoolsete kõneluste jätkumises.

Print Friendly, PDF & Email