Linn ostab Kuressaare ooperipäevade kaubamärgi (12)

Linn ostab Kuressaare ooperipäevade kaubamärgi

 

Eile toimunud Kuressaare ooperipäevade kaubamärgi enampakkumisel osales vaid Kuressaare linnavalitsus, kelle nimele on kõnealune kaubamärk ka panditud. Eilsel istungil võttis Kuressaare linnavalitsus vastu otsuse osaleda kaubamärgi “Kuressaare Ooperi Päevad 2002 Eesti Ooperifestival” enampakkumisel. Nimetatud kaubamärk oli müügis 250 000 krooni eest. Kohtutäitur Svetlana Põld ütles, et enampakkumisel osales vaid Kuressaare linnavalitsus.

“Kuna keegi teine ooperipäevade kaubamärgi vastu huvi ei tundnud, siis on tõenäoline, et linnavalitsus selle 250 000 krooni eest ka ära ostab,” rääkis ta.

Linnavalitsuse eile avalikustatud pressiteates põhjendab linnavalitsus oma otsust enampakkumisel osaleda.

Juristide argumentatsioon

Linnavalitsuse põhjendus on järgmine: kuna linn on Eesti Kontserdiga sõlminud lepingu tagamaks populaarse rahvusvahelise muusikafestivali Kuressaare Ooperipäevad traditsiooni jätkamist, siis võib juhtuda, et kõne all oleva kaubamärgi omanik (so Saaremaa Muusikahariduse SA) võib esitada pretensioone ning alustada kohtuvaidlusi väidetega, et uus ooperiüritus (selle ametlikuks nimeks on hoopiski Saaremaa Ooperipäevad – toim) rikub nende ainuõigust korraldada ooperiüritusi Kuressaare linnas; taolise monopoolse õiguse andvat Saaremaa Muusikahariduse SA-le kaubamärk “Kuressaare Ooperi Päevad 2002 Eesti Ooperifestival”.

Kuressaare abilinnapea Argo Kirss ütles, et linnavalitsuse pressiteates esitatud argumentatsiooni autorlus kuuluvat juristidele, kellega linnavalitsus konsulteeris.

Haihtunud veerand miljonit

2007. aasta alguses eraldas linnavalitsus ooperipäevade korraldamiseks MTÜ-le Ooperfest (see ettevõte eesotsas Mariliis Tooniga pidi ooperipäevi korraldama vähemalt lähima viie aasta jooksul Saaremaa Muusikahariduse SA asemel) linnaeelarvest 250 000 krooni.

Kuigi sõlmitud lepingu kohaselt pidi nimetatud summa välja makstama osade kaupa vastavalt kuluarvete esitamisele, kandis linnavalitsus seni teadmata põhjustel kogu raha MTÜ kontole väga kiiresti, ilma et Ooperfest oleks sealjuures mingeid kuluarveid esitanud. Tagatiseks sai linnavalitsus vaid pandina ooperipäevade kaubamärgi.

Nagu teada, jäid 2007. aasta ooperipäevad peamiselt finantsrasksute tõttu Kuressaares toimumata. Linnakassast MTÜ-le Ooperfest eraldatud 250 000 krooni oli aga teadmata kohta haihtunud. Isegi abilinnapea Ago Kirss oli eile pärastlõunal sunnitud tõdema, et praegusel seisuga pole linnavalitsusel täit selgust selle kohta, kuidas on MTÜ Ooperfest linna maksumaksjale kuuluvat veerand miljonit krooni kasutanud.

Mis aga puudutab kaubamärgi “Kuressaare Ooperi Päevad 2002 Eesti Ooperifestival” hinda, siis selle kohta on Eesti Kontserdi direktor Aivar Mäe varem ühel Kuressaare linnavolikogu istungil avalikult öelnud, et selle hinnaks on “miinus miljon krooni” (ilmselt pidas ta silmas linnavalitsuse algset plaani kaubamärk miljoni krooni eest kellelegi maha müüa).
Abilinnapea Argo Kirss ei osanud eile Eesti Kontserdi direktori arvamuse peale kommentaariks midagi öelda, lausudes vaid: “Kommentaari saamiseks pöörduge Aivar Mäe poole.”

Lubab selgust

Linnavalitsuse eile avalikustatud pressiteatest võib veel lugeda, et ooperipäevade kaubamärgi ostmine 250 000 krooni eest on ainus lahendus, et tagada 2008. aasta ooperipäevade probleemivaba toimumine.

Samas on veel öeldud (kirjapilt muutmata): “Lahendus kaubamärgi osas jätab Kuressaare Linnavalitsusele siiski endiselt võimaluse jätkata menetlust Kuressaare Linnavalitsuse poolt Saaremaa Muusikahariduse Sihtasutusele eraldatud 250 000 krooni kasutamise suhtes, kasutades selleks vajadusel ka politsei abi. Antud võimalust kavatseb Kuressaare Linnavalitsus ka jätkuvalt rakendada.”

Print Friendly, PDF & Email