Linn laenab Ühispangast 14 miljonit krooni

Jaanuarikuu alguses väljakuulutatud Kuressaare linna laenuhanke 14 miljoni krooni laenamiseks võitis SEB Eesti Ühispank.

Kuressaare linnavalitsuse rahandusnõunik Mai Takkis ütles, et laenuhanke tulemused kinnitas linnavalitsus eilsel istungil.

“Kõige soodsamaks pakkujaks tunnistati madalaima intressiga pakkumise teinud SEB Eesti Ühispank,” rääkis ta, lisades täpsustuseks, et Ühispanga pakutud intress oli euro kolme kuu Euribor pluss 0,21 protsenti.

Üldse laekus laenuhankele neli pakkumist ja need tegid neli meie tähtsamat krediidiasutust – Hansapank, Ühispank, Nordea pank ja Sampo pank. Kõrgeimaks pakutud intressiks oli kolme kuu Euribor pluss 1%.
14 miljoni krooni suuruse laenu tähtaeg on 10 aastat ja see on mõeldud Kuressaare linna 2008. aasta eelarvest kavandatud investeeringute rahastamiseks.

Vastavalt valla- ja linnaeelarve seadusele ei või kohaliku omavalitsuse rahalised kohustused (so tagasimaksmata laenud, kapitalirent, emiteeritud võlakirjad, tähtajaks tasumata arved jms) ületada 60% omavalitsuse kavandatud eelarvetuludest, millest on maha võetud riigieelarvest tehtavad sihtotstarbelised eraldised (so vaid põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks mõeldud riiklikud eraldised).

Seda, kui suured on Kuressaare linna rahalised kohustused praegu, ei soovinud linnavalitsuse rahandusnõunik Takkis eile kommenteerida. “Ma ei tahaks siin praegu ühtegi arvu veel välja käia, kuna võin eksida, sest viimased kokkuvõtted on meil veel tegemata,” põhjendas ta keeldumist. Küll aga oli ta seda küsimust nõus kommenteerima lähitulevikus.

2006. aasta lõpus oli Kuressaare linna rahaliste kohustuste koorem 47% eelarvetuludest. Varem on Mai Takkis ajakirjandusele öelnud, et 2008. aasta lõpuks peaks linna rahaliste kohustuste koorem moodustama eelarve tuludest prognoosi järgi 48%.

2007. aasta lõpu seisuga kujunes Kuressaare linna puhastatud tulubaasi suuruseks 215 552 900 krooni.

Print Friendly, PDF & Email