Salme alevik võib saada skate’pargi ja avaliku sauna

Salme vallavolikogus tulevad hääletamisele Salme valla arengukava täiendused aastateks 2008–2013, mis muuhulgas näevad ette skate’pargi rajamise, samuti uuritakse võimalusi avaliku sauna ehitamiseks Salmele.

Lisaks skate’pargile on vallal plaanis rajada lähiaastatel noortele mängukeskus ja jõusaal ning kaasajastada kooli spordiväljakud. Sihiks on võetud Kaarma valla piirist Salme alevikuni kulgeva jalgrattatee projekti teostamine ning Salme vallamaja rekonstrueerimine maksumusega 2 miljonit krooni.

Plaanis on hakata tegelema laste töökasvatuse ja kutsesuunitlusega, arvestades kohalikku perspektiivi ja ettevõtjate vajadusi, et kinnistada noori valda. Selle ülesande täitmiseks näeb arengukava ette vastavate huviringide ellukutsumist. Põlvkondadevaheliste sidemete tugevdamiseks nähakse ette pereürituste korraldamist.

Salme kultuurimaja tehnilise seisundi parandamiseks näeb arengukava ette kokku viis miljonit krooni, mis läheb valgustuse ja lavatehnika rekonstrueerimiseks, põrandate remondiks ja ventilatsioonisüsteemide parandamiseks.

Arengukava näeb ette ka inimeste ja kaunite kodude tunnustamist valla heakorrakonkursi kaudu. Eesmärgiks on seatud sobilike ruumide leidmine kodulootoa loomiseks ja Salme raamatukogu viimine vastavusse kaasaja nõuetega ehk siis arvutipõhise laenutuse sisseviimine.

Koostöös kohalike ettevõtjatega on vallal kavas uurida võimalusi avaliku sauna rajamiseks Salme alevikku.

Print Friendly, PDF & Email