Projekteerija soovitab Kuressaare sadama sissesõidukanali vallid ära koristada (9)

Projekteerija soovitab Kuressaare sadama sissesõidukanali vallid ära koristada

 

Projekteerimisfirma AS Merin hinnangul tuleb Kuressaare jahisadama faarvaatri laiendustööde läbiviimiseks koostada täiesti uus süvendustööde projekt.

AS-i Merin juhataja Mati Sillakivi ütles Oma Saarele, et faarvaatri süvendustööde aastaid tagasi valminud projekt ei sobi süvendustööde uue hanke korraldamiseks, kuna selgusetuks jääb vallide äraviimisest tuleneva lisatöö maht. “Tuleb vastu võtta otsus, mida nende vallidega teha.

Projektikohase laiuseni süvendamiseks tuleb need kas ära vedada või kaugemale tõsta,” rääkis Sillakivi. Samas selgitas ta, et majanduslikult on mõttekas viia vallid Vahase saare juurde kaadamiskohta, vallide ümbertõstmisel tuleb seda teha mitu korda, sest looduslikud olud ei võimalda neid ühekorraga vajaliku kauguseni tõsta.

Mati Sillakivi sõnul tuleb enne laiendustöödega pihtahakkamist kogu sissesõidukanal üle mõõta, sest süvendustöid saab ikkagi teha vaid suhteliselt värskete hüdrograafiliste ja geodeetiliste mõõdistuse alusel. Geotehniline uuring on enam-vähem piisavas mahus olemas, kuid täpsustada võiks ka lubjakivi ulatust, lisas ta.

Merin võttis seisukoha Kuressaare sadama süvendamisega seoses Kuressaare linnavalitsuselt saadud faarvaatri projektijärgse süvendamise ning kruiisilaevade kai projekteerimis- ja ehitustööde hinnapäringuga.

Odavam pakkumine läks kalliks maksma

Kuressaare jahisadama sissesõidutee keerulise ajalooga kursis oleva Mati Sillakivi sõnul võib tagantjärele öelda, et omaaegne valik võtta jahisadama faarvaatri süvendustööde teostajaks Pärnu firma AS MatCom on linnale küllaltki kalliks läinud.

Sillakivi tuletas meelde, et süvendusfirma Terramare lubas esmalt kanali projektijärgses mahus valmis ehitada 13 miljoni krooni eest, kuid seda peeti tollal liiga kalliks. Odavamat tööd lubanud MatComi eestvedamisel venisid süvendustööd mitu aastat ning kanal valmis vaid osaliselt. Samas läks poolikult tehtud töö kokkuvõttes kallimaks, kui oli Terramare poolt täismõõtmetes kanali rajamiseks küsitud summa.

Praegu on Kuressaare jahisadama ligemale kolme kilomeetri pikkune sissesõidukanal 2,5 meetrit sügav ja 30 meetrit lai. Eesmärgiks on tagada garanteeritud sügavuseks 3 meetrit ja laiendada kanalit 50 meetrile ehk siis samade mõõtmeteni nagu seda nägi ette kümme aastat tagasi valminud projekt. Mati Sillakivi sõnul kulub täiendavateks süvendustöödeks veel vähemalt üle 20 miljoni krooni.

Möödunud aastal oli Kuressaare linnavalitsus süvendustööde jätkamisele koostöös AS-ga Saarte Liinid väga lähedal, kuid majandusminister Juhan Partsi vastuseisu tõttu keelati Saarte Liinidel Kuressaare sadamas tegutsemine ning linnavalitsusel tuleb sadama arendamiseks leida teisi võimalusi.

Print Friendly, PDF & Email