Arutusele tuleb Väinamere ja Küdema lahe kaitsekorralduskava

MTÜ Balti Keskkonnafoorum-Eesti korraldab Väinamere ja Küdema lahe kaitsekorralduskava koostamisega seoses Orissaares veebruaris koosoleku, kuhu on oodatud kõik nende veekogude vastu huvi tundvad inimesed.

MTÜ Balti Keskkonnafoorum-Eesti looduskaitse ekspert Merle Kuris ütles Oma Saarele, et koosoleku eesmärk on luua huvirühmadega kohapeal kontakt. “Tahame anda infot kaitsekorralduskava koostamise protsessi kohta ja samas saada inimestelt arvamusi ning kuulata nende muresid seoses nende veekogudega,” rääkis Kuris.

Kaitsekorralduskavade koostamine toimub LIFE-Nature projekti “Merekaitsealad Läänemere idaosas” raames ning projekti läbiviijad kavatsevad kaitsekorralduskavade koostamisel pöörata erilist tähelepanu huvirühmade kaasamisele. Merealadega on seotud väga erinevad huvirühmad (kalandus, sadamate administratsioonid, taastuva energia ettevõtted jne) ja suured majanduslikud huvid.Seetõttu lubab projekti meeskond pingutada selle nimel, et saada kontakti kõigi huvirühmadega ja kindlustada nende osalemine kava koostamises.

Eriti keeruliseks tõotab Merle Kurise sõnul kujuneda Väinamere kaitsekorralduskava koostamine. “Raske on ennustada, kui palju on seal vaja korraldada avalikustamise koosolekuid ja kui palju aega kulub selleks, et jõuda kõigi huvitatud osapoolte kokkuleppele,” selgitas Kuris.

“Väinameres on palju ohte, ta on madal ja tundlik ning muidugi on selle merega seotud palju igasuguseid huvisid.”

Riikliku looduskaitsekeskuse kaitse planeerimise peaspetsialisti Roland Müüri sõnul on kaitsekorralduskava soovitusliku iseloomuga dokument. Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna peaspetsialist Marika Erikson on Oma Saarele öelnud, et kaitsekorralduskava on kaitseala valitsejale aluseks kooskõlastuste andmisel.

Kaitsekorralduskavade avalikustamine on planeeritud selle aasta sügisesse. Projekt “Merekaitsealad Läänemere idaosas” tegeleb Eesti, Läti ja Leedu merekaitsealade elustiku uurimise, ohtude hindamise ning valitud merealadele kaitsekorralduskavade koostamisega. Seda viib läbi Balti Keskkonnafoorum-Läti koos 20 partneriga.

Lätis saavad kaitsekorralduskavad Riia lahe läänerannik, Irbe väin ja Nida-Perkone ning Leedus Palanga ja Neringa. Projekti kogumaksumus kolme riigi peale kokku on üle 3 miljoni euro, seda rahastab Euroopa Liidu LIFE – Loodusprogramm.

Projekt kestab 2009. aasta juuli lõpuni.

Print Friendly, PDF & Email