Riik alustab Ruhnus asuva Korsi talu omanikuga läbirääkimisi

Riik alustab Ruhnus asuva Korsi talu omanikuga läbirääkimisi

 

Lähiajal kavatseb kultuuriministeerium alustada läbirääkimisi Ruhnu saarel asuva Korsi talu (ajaloolisel fotol) praegu Rootsis elava omanikuga, kes pakkus talu annetusena Eesti riigile.

Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna nõunik Peeter Mauer ütles Oma Saarele, et möödunud nädalal arutas ta Korsi talu tulevikuga seonduvat küsimust ministeeriumi kantsleriga.

“Põhimõtteliselt pole meil selle annetuse vastu midagi,” märkis ta. Mauer lisas: “Kuna tegemist on ikkagi ajaloolist ja kultuurilist väärtust omava objektiga, mille suhtes on ka avalikkus huvi üles näidanud, siis oleks meie poolt ju lausa vastutustundetu käitumine, kui selle pakkumise tagasi lükkaksime.”

Peeter Maueri sõnul soovib kultuuriministeerium Korsi talu praeguse omanikuga pidada läbirääkimisi annetusega kaasnevate tingimuste üle. “Küsimus on eelkõige ajalises mõõtmes, mille üle tahaksime omanikuga veidi aru pidada,” selgitas ta, “sest meile läkitatud kirjas avaldab omanik lootust, et Korsi talu restaureerimine algaks kohe juba sel aastal.”

Mauer märkis, et Korsi talu kordategemine on ka ministeeriumi eesmärk, kuid eelnevalt oleks vaja selgusele jõuda, kui suured on selleks rahalised vajadused ja millistest allikatest saaks neid vajadusi katta. “Ma kahtlen, kas me juba esimesel aastal ikka jõuame kohe selleni, et kõne all oleva talu restaureerimisega algust teha,” täpsustas ta. “Seepärast olekski vaja talu praeguse omanikuga veidi nõu pidada tema annetuse tingimuste üle.”
Möödunud aasta lõpus saatis Rootsis elav Korsi talu omanik Tomas Dreijer (81) kultuuriminister Laine Jänesele kirja, milles pakuti talu annetusena Eesti riigile tingimusel, et see restaureeritakse ja jääb üldsusele ligipääsetavaks.

Saaremaa muuseumi direktor Endel Püüa on ajakirjandusele öelnud, et juhul kui riik annetuse vastu võtab ja tagab Korsi talu renoveerimise, siis on Saaremaa muuseum valmis selle oma haldusesse võtma.

Läinud aasta augustis Ruhnu saart külastanud riigikogu muinsuskaitseühendus jõudis seisukohale, et riik võiks annetuse vastu võtta, talu korda teha ning kolida sinna Ruhnu muuseumi, mis praegu asub väga kitsal pinnal.

Ruhnu saare Korsi talu on Eestis ainulaadne vundamendita pikihoone ja küürkatuse poolest. Tegemist on mälestusega Ruhnu rootsikeelsest elanikkonnast ja selle sajanditepikkusest kultuurist. Aastate jooksul on talukompleksi muinsuskaitse rahastamisel ja Ruhnu muuseumi eestvedamisel veidi ka remonditud, viimastel aastatel on ehitustegevus aga soikunud.

Print Friendly, PDF & Email