Põllumajandustoetuste saajate hulgas ka Baltic Workboats AS (1)

Möödunud aastal välja makstud põllumajandustoetuste TOP 100 hulgas on ka mitu Saare maakonnas tegutsevat firmat. Saaremaa ettevõtetest on kõige rohkem toetust saanud tulundusühistu Mereranna Põllumajandusühistu.

Piimatootmisega tegelevat ühistut toetas PRIA 7 561 022,98 krooniga. Selle toetussummaga on Mereranna edetabelis 21. kohal. TOP 100 tipus on samuti piimatootmisega tegelev osaühing Estonia (Järvamaa) 19 385 716,71 krooniga.

Vahest lugejate jaoks üllatuslikult on toetuse saajate hulgas ka põhiliselt laevaehitusega tegelev Baltic Workboats AS. Nasval asuv laevaehitusettevõte sai põllumajandustoetust 7 499 968 krooni.

Baltic Workboats AS juhataja Peeter Laum selgitas Oma Saarele, et toetus on firmale ette nähtud kalapüügilaevade lossimiseks ja laadimiseks.

“Nasva sadam kuulub meie firmale. Me võimaldame kalalaevadel siin lossida ja laadida. Garanteerime neile ka elektri, pilsivete äraandmise ja muid vajalikke teenuseid. Selleks toetus ette nähtud ongi. Peale Saaremaa kalalaevade käib siin kala ära andmas aluseid mujaltki. Me ei tee kellelegi takistusi. Sadam on avatud kõigile.

Möödunud aastal süvendasime ka faarvaatrit. Selle jaoks me toetust ei saa. Süvendustööde tarvis toetuse saamiseks ei olegi vastavat meedet välja töötatud. Laevateega tegeleme edasi. See on vaja kaardistada, mõõdistusi teha jne,” rääkis Peeter Laum.

Saaremaa firmadest on TOP 100 loetelus veel Kärla Põllumajandusühistu (38. koht) 5 196 396,13 krooniga, AS Saarek (63.) 5 016 275 krooniga, Kõljala POÜ (70.) 4 722 740,68 krooniga.

Üldse jagas PRIA möödunud aastal Eesti ettevõtjaile põllumajandustoetusi 2,3 miljardi krooni ulatuses ligemale 25 000 taotlejale.

Print Friendly, PDF & Email