Riik paneb lapsehoidjad internetti

Aasta alguses võttis Eesti valitsus vastu otsuse, millega tagatakse riigi poolt portaalis www.eesti.ee 2008. aasta jooksul lasteaiakohtade ja lapsehoiuteenuste pakkumine e-teenusena. Kuressaare linnas on sellist võimalust just lasteaiakoha taotlemise osas pakutud juba aasta.

Valitsuse otsus näeb ette, et lapsehoiuteenuse osutajate osas võetakse infosüsteem kasutusele juuliks ja koolieelsete lasteasutuste osas järk-järgult kohalike omavalitsuste kaupa ning üleminekuperiood lõpeb aasta lõpuks.

Uus infosüsteem peaks aitama lapsele lasteaiakoha või kvalifitseeritud lapsehoiuteenuse pakkuja leida interneti teel. Selle eesmärgiks on parandada lapsehoiuteenuste kättesaadavust ning informeerida teenuse osutajaid ja kasutajaid lasteaedade täituvusest, alternatiivsetest lapsehoiuvõimalustest ja kvalifitseeritud lapsehoidjatest.

Saare maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja asetäitja Lea Pool ütles Oma Saarele, et maavanem on andnud välja kaks lastehoiuteenuse litsentsi – Kõljala mängurühmale ja Kuressaare väikelastekodule. Ülejäänud lapsehoidjate juures on laste hoidmine vanemate oma vastutusel.

“Ka mängutubadel ei ole lapsehoiulitsentsi, nemad tegutsevad sotsiaalhoolekandeteenuse pakkujana,” sõnas Pool.

Uude infosüsteemi on võimalik kanda ainult nende vanemate andmed, kes taotlevad või kasutavad lasteaia või lapsehoidja teenust, mida osaliselt või täielikult rahastab riigi või kohaliku omavalitsuse üksus.

Kuressaare abilinnapea Argo Kirss nentis, et linnavalitsuses ei ole veel uut registreerimissüsteemi arutatud, ka ühtegi asjakohast paberit ei ole linnavalitsusse veel tulnud. Kirsi hinnangul toimub Kuressaares lasteaedadesse registreerimine praegu ladusalt ning järjekordi päevakodude uste taga ei ole.

“Kui uus süsteem käima läheb, eks me siis vaatame, kahte süsteemi ei ole ka mõtet pidada,” arutles abilinnapea.

Nii Pool kui Kirss leidsid, et tegemist on siiski rohkem suurlinnade – Tallinna ja Tartu – probleemiga, sest olukord on ka lapsehoiuteenuste pakkumise osas omavalitsuste lõikes erinev. “Võiks ju kutsuda kodanikke ja ettevõtjaid omavalitsusse, kus suudetakse tagada avalikud teenused,” mainis Kirss, kelle sõnul võib pealinna puhul kohati öelda, et kroon on küll peas, aga sokid jalas auklikud.

Lasteaiakohtade ning lapsehoiuteenuste internetipõhise andmekogu vastutavaks töötlejaks on siseministeerium ning volitatud töötlejaks AS Andmevara.

Print Friendly, PDF & Email