Töötute arv Saaremaal kasvas aasta jooksul 21,1 protsenti

Möödunud aasta 31. detsembri seisuga oli tööturuameti andmetel Saare maakonnas ennast töötuks registreerinud 390 inimest, mis on 68 inimese võrra (21,1%) rohkem kui 2007. aasta alguses.

Tööturuameti Saaremaa osakonna juhataja Kaie Lepp ei pea seda tõusu märkimisväärselt suureks. “Alates maikuust on hakanud töötuks registreerijate arv suurenema,” märkis Lepp, lisades, et ka siis ei olnud tõus meeletu, vaatamata sellele, et Saaremaal lõpetas tegevuse Pelerin Medical, kust vabanes 99 töötajat, kellest osa end ka töötuna arvele võttis.

Töötuna arvel olevate inimeste osakaal moodustab Saaremaa tööjõulisest (16 aastat kuni pensioniiga) elanikkonnast 2,6 protsenti.

Töötutoetust maksti eelmise aasta jooksul 148 inimesele.

Töötuna arvel olevast 390 inimesest olid 164 mehed ja 226 naised, kellest omakorda 137 olid vanuses 25–49.

Detsembris oli tööturuametis Saaremaa osakonnal vabu töökohti pakkuda 259, s.o 22% protsenti vähem kui eelmise aasta novembris, mil töökohtade arv oli 334. Käesoleva aasta 1. jaanuaril oli vabu töökohti Kaie Lepa sõnul pakkuda 194.

“Neid on nii palju sellepärast, et tööandja soovid ja töötu ei sobi alati kokku,” lausus Lepp, selgitades, et vahel ei meeldi inimestele tööandja pakutud palk – sest miinimumpalgaga kedagi enam eriti tööle ei meelita – ja vahel ei sobi tööandjale töötu.

Kogu Eestis otsis detsembrikuu jooksul tööturuameti vahendusel tööd 15 604 töötut. Detsembris leidis töö 673 töötut ning uute töötutena registreeriti 1984 inimest.

31. detsembril oli tööturuametis üle Eesti registreeritud 1626 noort töötut (vanuses 16–24 aastat) ja vanemaealisi töötuid (üle 50-aastasi) 4449. 60,4% 31. detsembril arvel olnud töötutest moodustasid naised.
Tööpakkumisi oli tööturuametil detsembrikuu jooksul vahendada 8352. 1. jaanuaril 2008 oli vabu töökohti 6708.

Print Friendly, PDF & Email