Maksuamet kahtlustab Ruhnu valda registri kuritarvitamises (2)

Maksuamet peatas Ruhnu vallavalitsusele elektroonilise ligipääsu maksukohustuslaste registrile, kuna valla töötajal lasub registris sisalduvate isikuandmete väärkasutamise kahtlus.

Lisaks tõkestati registrile ligipääs ka Maardu linnavalitsusel ja Vändra vallavalitsusel.

Ruhnu vallavanem Aare Sünter kinnitas Oma Saarele, et mingit andmete väärkasutust Ruhnu vallavalitsuses ei toimunud. “Kasutasin seda andmebaasi sügise algupoole kahe-kolme päeva jooksul, et hankida infot sotsiaaltoetusi saavate isikute kohta. Kuna süsteem oli uus ja me pole seda varem kasutanud, siis esimese korraga ei osanud ma inimese kohta kõiki andmeid välja otsida ja tegin mitu päringut,” selgitas Sünter. Maksu- ja tolliameti (MTA) järelepärimises tuntigi huvi, miks on mõne inimese kohta tehtud mitu päringut.

Ruhnu jättis järelpärimisele vastamata

MTA ja omavalitsuste vahelise lepingu järgi tohib registri andmeid kasutada üksnes füüsilisele isikule toetuse määramisel või muu materiaalse abi osutamisel. MTA pistelise kontrolli käigus tekkis kahtlus, et mõned omavalitsused kasutavad registris sisalduvaid andmeid vääriti.

Sünteri sõnul seisneb Ruhnu vallavalitsuse viga selles, et maksu- ja tolliameti järelepärimisele jäeti õigeaegselt vastamata. “Tööd on siin saare peal nii ülepea ja kõigi asjaga pead korraga tegelema, et ei jõua kõike,” lausus vallavanem. “Vastuse kirjutamine oli mul kogu aeg päevakorras, aga kiiremad asjad tulid vahele ja vastamine nihkus kogu aeg jälle päeva võrra edasi,” lisas ta.

Sünteri kinnitusel oli ta järelepärimisele õigeaegselt mittevastamise tagajärgedest teadlik, kuid ei osanud oodata nii jõulist reaktsiooni. “Ma ei arvanud ka päris, et pärast kirjale vastamise tähtaja möödumist juurdepääs registrile blokeeritakse,” tõdes Sünter.

MTA sisekontrolli osakonna juhataja Veljo Naarits ütles Oma Saarele, et MTA sulges juurdepääsu registrile, kuna Ruhnu vald jättis järelpäringule tähtajaks (kuu aja jooksul) vastamata ja pole vastanud siiani. Juurdepääsu taastamine registrile sõltub Naaritsa sõnul sellest, millal ja millise sisuga tuleb vallavalitsuse vastus.

“Täna me räägime ikka eelkõige kahtlusest, mitte konkreetsest andmete väärkasutamisest. Pärast vastuse saabumist saame öelda, kas kahtlus leidis kinnitust või oli registripäring õiguspärane,” lisas Naarits, kelle sõnul ootab MTA omavalitsustelt põhjalikku selgitust, et tulevikus registri informatsiooni väärkasutus või lekkimine välistada.

Print Friendly, PDF & Email