Lääne-Eesti biosfääri kaitseala võidakse taastada

Kolmapäeval kohtus Hiiu maavanema nõunik ja Eesti Saarte Kogu esimees Reet Kokovkin regionaalministriga, et arutada Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala (BKA) edasist saatust ja võimalusi jätkata UNESCO programmi “Inimene ja bio-sfäär” elluviimist Lääne-Eesti saartel.

Kommenteerides üleeile Tallinnas toimunud kohtumist, ütles Reet Kokovkin, et temale jäi küll mulje, et praegune regionaalminister Vallo Reimaa suhtus tekkinud probleemi positiivselt ja igati konstruktiivselt.

“Tundus, et regionaalminister on end probleemiga kurssi viinud ja palju mõelnud selle üle, kuidas biosfääri kaitseala ja sellega seotud UNESCO programmi Eesti muutunud õigusruumis käsitleda ning selle elluviimist ikkagi jätkata,” rääkis Kokovkin.

Jutuajamisest regionaalministriga jäi kõlama mõte, et kuna UNESCO programm “Inimene ja biosfäär” on vägagi laiahaardeline – see puudutab mitut tegevusvaldkonda nagu keskkond, kultuur, haridus jne –, siis võib tulevikus juhtuda, et seda hakkab koos kureerima mitu ministeeriumi.

Mis aga puutub vabariigi valitsuse määrusse, mille kohaselt Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala likvideeriti, siis märkis Reet Kokovkin: “Lähitulevikus peaks UNESCO Eesti valitsusele selle kohta vastava järelpärimise saatma ja eks me siis näe, milline valitsuse vastus on.”

Kuna regionaalministri suhtumine UNESCO programmi jätkamisse on aga igati positiivne, siis avaldas Hiiu maavanema nõunik ja Eesti Saarte Kogu esimees lootust, et Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala õiguslikult ikkagi taastatakse. Samas lisas Kokovkin, et tema teada levivat praegu valitsuse kuluaarides isegi sellised jutud, et biosfääri kaitseala likvideeriv määrus olevat olnud üks suvepuhkuste ajal tehtud õiguslik apsakas.

Lääne-Eesti saarestiku BKA loodi 1989. aasta veebruaris UNESCO programmi “Inimene ja biosfäär” alusel ja selle elluviimiseks. Nimetatud programmi põhimõtteks on majanduse ja looduse tasakaalustatud arendamine ning sisuks loodusväärtuste (liigid, ökosüsteemid, maastikud jne) jätkusuutlik kestmine, kultuuriruumi püsimine, inimeste heaolu kasv ja ühiskonna terviklikkus. Rahvusvahelise tunnustuse sai Lääne-Eesti saarestiku BKA 1990. aastal.

17. augustil 2006 võttis vabariigi valitsus aga vastu määruse, millele on alla kirjutanud peaminister Andrus Ansip ja siseminister justiitsministri ülesannetes Kalle Laanet.

Selle määrusega tunnistati kehtetuks ühtekokku valitsuse 113 varasemat määrust, nende hulgas ka ENSV ministrite nõukogu määrus 1989. aasta veebruarist, mille alusel Lääne-Eesti saarestiku BKA loodi, ja valitsuse määrus 1994. aasta oktoobrist, mis kinnitas BKA põhikirja.

Sisuliselt tähendas valitsuse säärane määrus, et Lääne-Eesti saarestikus lõpetati UNESCO programmi elluviimine.

Print Friendly, PDF & Email