Kärla vallavalitsus algatas OÜ Termer pankrotiprotsessi (11)

Kärla vallavalitsus algatas eile KMRA Audiitorbüroo OÜ läbiviidud auditi tulemustele tuginedes vallale kuuluva pesumaja- ja heakorrateenuseid pakkuva OÜ Termer pankrotiprotsessi.

“Audit näitas, et Termeri olukord on halb, ja vallavalitsus kui ettevõtte üldkoosolek otsustas teha ettevõtte juhatajale ettepaneku esitada kohtule pankrotiavaldus,” ütles Oma Saarele Kärla vallavanem Enno Pildre. Kärla vallavolikogu ettepanekul algatatud kolme aasta auditi põhjal võib öelda, et ettevõtte kehva majandusliku seisu põhjustasid valed investeeringud.

Kärla vallale kuuluva munitsipaalettevõte OÜ Termer tegevusalad on veemajanduse opereerimine, heakord, teede ja kalmistute hooldus ning pesumaja pidamine. Vallavanema sõnul on vallavalitsusel Termeri pankroti korral kolm võimalust: asutada uus heakorraettevõte, osta teenuseid sisse või luua vallavalitsuse juurde heakorra osakond.

Termeri madalseis põhjustas vallas võimuvahetuse

Kired Termeri kehva majandusliku olukorra ümber on Kärla vallas möllanud juba pikemat aega. Isegi Keskerakonna ja Rahvaliidu koalitsiooni lagunemine sai väidetavalt alguse just tülist Termeri ümber.

Ajaleht Meie Maa kirjutas novembris, et kaks aastat Termerit juhtinud Kärla volikogu rahvaliitlasest liige Ülo Kannisto lahkus septembri lõpus firmajuhi kohalt just volikogu keskerakondlasest esimehe Arvi Halliku soovitusel, kes kritiseeris Termeri kehva majandamist teravalt. 20. septembrist võttis ettevõtte juhtimise üle Toomas Raun. Kannisto lõi koalitsioonist lahku, vallandades sellega ahelreaktsiooni, mis päädis volikogus võimupööramisega.

Ülo Kannisto on ajalehele Meie Maa öelnud, et ettevõtte majandusraskuste põhjuseks on investeeringud Sõmera pesumajja, heakorratöödeks vajaliku traktori ost, töötajate palga tõstmine jne. Kärla vallavolikogu uus esimees Toivo Vaik on Meie Maale öelnud, et Termeri halva majandusliku olukorra näol võib olla tegu lihtsalt ebamajanduslikkusega, kus on investeeritud riske analüüsimata ja majandatud üle oma võimete.

AS-i Kuressaare Veevärk tegevjuht Illar Noot ütles Oma Saarele, et veevärk on valmis Termeri pankroti korral valla veemajanduse opereerimise enda kanda võtma, kui vald seda soovib. “Finantsiliselt Termeri pankrott meile probleeme ei tekita,” kinnitas Noot.

Krediidiinfo andmeil oli Termeri riigimaksude võlg novembri algul ligi pool miljonit krooni.

Print Friendly, PDF & Email