Torgu vallavanema kohale kaks kandidaati

Septembri lõpus pärast Laine Pärna lahkumist tühjaks jäänud Torgu vallavanema kohale kandideerib kaks soovijat.

Torgu vallasekretär Heili Talur ütles Oma Saarele, et vallavolikogu hakkab kandidaate hääletama tänasel istungil ning juhul kui kumbki kandidaatidest ei saa salajasel hääletamisel lihthäälteenamust, jätkab vallavalitsuse eesotsas ilmselt vallavanema kohusetäitja. Torgu vallavanema kohusetäitja Tiia Kluge ütles, et tema vallavanema kohale ei kandideeri.

Viimati oli vallavanema valimine Torgu vallavolikogu päevakorras 9. novembril, kuid tollased kandidaadid ei jätnud vallavolinikele piisavalt head muljet.

Print Friendly, PDF & Email