Saare maavalitsuses liidetakse kaks osakonda

Saabuva aasta 1. jaanuarist ühendatakse Saare maavalitsuse majandusosakond ning arengu- ja planeeringuosakond üheks.

Saare maavanem Toomas Kasemaa ütles, et uue osakonna nimetuseks saab arengu- ja planeeringuosakond ning seda hakkab juhtima praeguse majandusosakonna juhataja Mika Männik.

Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna praegune juhataja Tarmo Pikner peaks reorganiseeritud osakonnas saama nõuniku ametikoha. “Seda loomulikult juhul, kui ta uue ametikohaga nõus on,” märkis Kasemaa, lisades, et Pikneri uus ametikoht on endisega võrreldes samast kategooriast – tegemist on kõrgema riigiametniku ametikohaga.

“Ma väga hindan Tarmo Pikneri panust meie maakonna välissuhete edendamisel ja loodan, et ta oma tööd jätkab, sest ka edaspidi tuleb maavalitsusel europrojektidega tegeleda,” märkis maavanem.

Samas põhjendas ta oma seisukohta maavalitsuse uue reorganiseeritud osakonna juhataja valikul: “Kui neid kahte meest (s.o Männikut ja Piknerit – toim) omavahel võrrelda, siis tundusid Mika Männiku juhtimisalased oskused mulle paremad.”

1974. aastal sündinud Mika Männik asus Saare maavalitsuse praegust majandusosakonda juhatama tänavu 19. novembril. Pärit on ta Saaremaalt ja töötanud varem piirivalveametis, õigusainete kutseõpetajana Muraste piirivalvekoolis ja mereväebaasi operatiivsektsiooni ülema ametikohal.

Mika Männik on õppinud Eesti sisekaitseakadeemias ja Tallinna ülikoolis, kust ta on saanud magistrikraadi organisatsioonikäitumise erialal.
Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna praegune juhataja Tarmo Pikner tähistas hiljuti oma 60. juubelisünnipäeva.

Saare maavalitsuse reorganiseeritud arengu- ja planeeringuosakonnas hakkab tööle üheksa riigiametnikku. Praegu on maavalitsuse majandusosakonnas ning arengu- ja planeeringuosakonnas kokku kümme ametikohta.

Maavalitsuse praeguses struktuuris on kaheksa osakonda, kus töötab 41 ametnikku. Maavalitsuse juhatusse kuulub koos maavanemaga viis ametnikku.

Print Friendly, PDF & Email