Saare maakonnas on loomisel ühtne turismiorganisatsioon (1)

Saare maavalitsuses arutati eile maakonna ühtse turismiorganisatsiooni loomise vajadust ja võimalikkust. Püüti määratleda eesmärke ja võimalusi, kuidas tulevane organisatsioon tööle peaks hakkama.

Praegu on Saare maakonna turismiga tegutsevad ettevõtted ühendatud Saaremaa turismi sihtasutusse, kuid selleks, et paremini koostööd teha oleks asjaosaliste sõnul vajalik uude organisatsiooni kaasata võimalikult palju osapooli.

Saare maavanema Toomas Kasemaa sõnul aitaks selline organisatsioon maakonnas turismialast tegevust paremini koordineerida. “Praegu on nagu kõik eraldi mängurid,” tõdes Kasemaa, öeldes, et vaatamata maakonnas olemasolevale turismi arengukavale on erinevate osapoolte töö suhteliselt koordineerimata. “On vaja mingisugust püsivamat koostöövormi, nii ettevõtjate kui omavalitsuste kui riigi vahel,” märkis maavanem.

Eilsel koosistumisel püüti sõnastada eesmärgid, milleks taolist ühendust vaja oleks ja millises vormis peaks see tööle hakkama. “Põhieesmärgiks on turundus ja sellega seonduv,” kinnitas Kasemaa. Mis vormis võiks uus organisatsioon tööle hakata, Kasemaa täpselt veel öelda ei osanud. “Küsimus on, kas luua omaette ühendus või teha koostööd ümarlaua vormis või kaaluda hoopiski mõnd alternatiivset varianti.” Maavanema sõnul töötab taoline mudel edukalt Pärnumaal, kus samuti on koostööks ühendatud erinevad osapooled.

Kohalik töögrupp saab uuesti kokku jaanuari lõpus, mil loodetakse jõuda ka selgusele organisatsiooni vormi osas. Projekti koordinaatoriks määrati Kuressaare linnavalitsuse turismi peaspetsialist Karmen Paju.

Print Friendly, PDF & Email