Põlegid aega ostupalavikku jääda

Mineva nädali sihes olli kohe mitu sõukest päeva, kus sai õue minna, ilma et rae vahele vett sajaks. Täname ilmataati selle eest, et ta nii lahke olli!
Murdekiele ümber kestab agar mõttevahetus. Nõnnasamma lahmimise kõrvale internettis oo ilmun läbimõeldud arvamuslood, misele inimesed alla koa kirjuta julgevad. Seda just taris oogid. Mõtelda, mis ja kuidas, kas ja millal.

Minevanädalise muhu murdepäeva joosul jähi kõikse selgemini õhku üleskutse kõik omas külas või muidu muhulaste seas kuuldud muhu mõlkis ütlemised ja jutud kuidagid ja kuskile ületsi kirjuta.

Seda põle taris paergus mõtelda, kui õigeste või valeste te seda teete, seda jõvab pärast aruta ja paika panna küll. Muidugid oo lindistamine kõikse param, kellel sõuke võimalus. Meitel sii akkajud inimesi ikka kuulda, et kis korjavad kokku ajalugu ja panavad kokku minevikukilda. Kindlaste levab igast kandist kedagid, kis võtab sedagid üleskutset südamega. Või mis te arvate?

Siikohtas piab ää märkima, et piale vanade muhu inimeste oo ühed pärlid nee, kis siit omal aal sõja eest väljamoale läin. Nad põle meite riikis paratamatut keelearengud kaasa tein, nende muhu keel oo justkut külman selle kohja piale, kut ta nende minemise aegas olli. Aage aga kõru kikki!
Ma köisi laupa Muhu jõululaata voatamas. Põle mitu voastad köin, nüid üllatas rahvarohkus ja rõõmus sagimine.

Üks lassivend tulli vastu. Teretas ja kallistas. Aasime mõne sõna juttu. Siis ma akkasi imelikku asja tähele panema. Et kõik tuttavad külanaesed, kis mööda läksid, katsusid midagid ütelda. Et näe nüüd, kut mehel raha peos, siis kohe naesed kainlus. Noojah, lassivend võitis küll loosiga iljaaegu kena summa. Aga et ma just sellepärast taaga juttu aasi, selle piale ma ise es tulngid. Ühna kahu akkas mehest, kedast nüid kadedad keeled torkivad seda- ja teisitpidi…

Selle nädali tulemas viel üks uhke laet. Muhu põhikoolis soab reede kellu 10 – 14 uudista ja osta kooli- ja lasteaalaste oma tehtud jõulurõõmsaid kaupu. Kindlaste tasub voatama minna. Laste tehtud asjad säravad nagu nende silmadkid.

Reede õhta, 14. detsembril kellu 19 korraldab spordiklubi Muhu Hellamaa külakeskuses Muhumaa külade mälumängu turniiri. Teite küla võistkond oo kindlaste juba kokku lapitud ja minekuvalmis.

Muhu lasteaedas peetse 18. detsembril, teisibe kellu 11, koduste laste jõulupuud. Teisibe tuleb koolimajas koa järjekordne kasulik loengupäe lapsevanamatele ja üldkoosolek. Loengud tuleb pidama seksoloog Tõnu Ots, kis piale ametlikku kõneaega oo kuuldavaste nõus koa eraviisiliselt vestlema, enne kut ta kojo sõidab.

Nädali pärast neljabe õhta, 20. detsembril kellu 19 võib minna koolimaja soali talve alguse kontserdile. Sõukest kontserti andvad muhu lapsed juba mitmendamad voastad. Kõik rahvas oo voatama ja kuulama oodetud.
Tuleva reede tuleb koolilaste selle veerandi viimane koolipäe, peetse kooli jõulupidu ja siis akkab taline vaheaeg. Oh, kuidas tahaks suusata ja kelguta!
Tuleva nädali lõppus 22. ja 23. detsembril võib külasta Koguva Vanatoal Muhu Jõulumoad. Sellest sai pitkemalt reagitud mineva korra aegas.
Tuleva laupa, 22. detsembril Hellamaa külakeskuses jõulupidu, kus tansiks mängib ja laalab Aare Tomson ja vahepalu pakub Indrek Vapper, kis oma roamatud tudvustab ja koa laalab. Hellamaa külakeskuses veel nädalijagu väljas pajalappide näitusmüük.

Koguva Toomal tuleb pühade vahe aegas 27. detsembril algusega 17.00 Põhuõhta. Laaldasse jälle korra seltsis vanu muhu laula, mängetse mõni vana mäng ja süüasse ää mõni magus pisnäkk. Gert Simso pidade tulema torupilli mängma. Ta võtte omatehtud pilla koa seltsi. Kandlemi teadasse taal olavad ja suure trummi pidi inimestele roovimiseks põrista tooma.
Ega põlegid aega ostupalavikku jääda. Taris ikka midagid tiha ja kuskil köia.
Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email