Kaarma ja Pihtla lähevad kohtusse, Mustjala tasub Tallinnale võla

Mustjala vald on lubanud Tallinna linnavalitsusele koolitustasude võla tasuda veel enne jõule.

Tallinna haridusameti juristi Svetlana Kadeli sõnul jõudis Tallinna linnavalitsus Mustjala valla kohtusse kaevata, kuid nüüd on vald esitanud omapoolse kirja, milles lubab võla tasuda 20. detsembriks.

Lisaks Mustjalale on Tallinna linnavalitsus Saare maakonnast kohtusse kaevanud Kaarma ja Pihtla valla, kuna neil on pealinnale tasumata raha 2002. ja 2003. aastal Tallinna lasteaedades käinud laste eest.

Pihtla vallavanema Tõnu Hüti hinnangul ei ole valla võlasumma (9565 krooni – toim) märkimisväärne, kuid seda tasuma ei rutata põhimõtte pärast.
“Tugineme sellele, et kuidas saab ilma vanemate elukohta muutmata laps aastaid Saaremaalt Tallinna lasteaeda,” põhjendas Hütt, lisades, et vallavalitsus toetub oma küsimust esitades näiteks tsiviilseadustikule.

Hüti sõnul on lapsevanema kohustus elukohamuutus registreerida. Samuti leiab vallavanem, et kui laps hakkab kusagil teises piirkonnas lasteaias käima, oleks viisakas pöörduda tema registreeritud elukoha järgsesse omavalitsusse ja küsida sealset arvamust.

Oleme maksnud kõikidele omavalitsustele munitsipaalkooli kulud, kuna koolilaps võib vanematest eemal kellegi juures elada, aga ma ei kujuta ette, et seda teeb väike lasteaialaps, ütles Hütt.

Kaarma vallavanem Ülo Vevers on varem Oma Saarele öelnud, et ta ei usu, nagu oleks olemas peresid, kus ema-isa elavad Kaarma vallas, laps aga käib omapäi pealinna lasteaias.

Samas kui on tegemist möödapääsmatu olukorraga, siis vald ka maksab, kuid tasumise eelduseks on eelnevalt sõlmitud leping, selgitas Vevers septembris. Eile kinnitas vallavanem, et valla seisukoht ei ole muutunud ning see on edastatud ka kohtule.

Tallinna haridusameti infopeaspetsialisti Leini Jürisaare andmetel on Kaarma vald Tallinna linnale võlgu 131 412 krooni, Mustjala vald 81 132 krooni. Tänaseks on Eesti vallad ja linnad pealinnale tasunud 600 000 krooni, kuid maksmata on veel kokku 8 026 392 krooni.

Print Friendly, PDF & Email