Soojahind Kuressaares võib taaskord tõusta

AS Kuressaare Soojus on arvatavasti sunnitud ligi poole miljoni krooni ulatuses juurde ostma süsihappegaaside heitkogust, mis tähendab paratamatut soojahinna tõusu firma teeninduspiirkonnas.

2005. aastal investeeris Kuressaare soojafirma 7,5 miljonit krooni uudsesse tehnikasse. Tollal loodeti kulutatud summad tasa teenida CO2 heitkoguste kvoodi müügi pealt.

“Investeerimise ajal tundus, et uue tehnika kasutuselevõtuga jääb meil kvoote üle ja niiviisi saame investeeringud tagasi teenida,” selgitas AS Kuressaare Soojuse juhatuse liige Jaan Mehik tolleaegset nägemust.
Juba 2006. aastal oli soojafirma CO2 kulu 20% väiksem, kuigi oma rolli mängis selles ka tavalisest soojem kütteperiood.

26. oktoobrist pärinev vabariigi valitsuse eelnõu, mis määrab kvoodid aastateks 2008–2012 ei anna aga võimalust kvoote müüa, pigem tuleb neid külmematel perioodidel juurde osta. “See, et kas nüüd kvoot puudu tuleb, sõltub ilmast. Kui nii juhtub, siis tuleb osta,” kinnitas Mehik. “Eks see juurdeostmise raha peab tulema ikka soojushinnast, ega ta kuskilt mujalt ei tule.” Jutt käib ligikaudu 600 000 kroonist aastas.

AS Kuressaare Soojus on teinud ministeeriumile ettepaneku, et kvootide arvutamisel tulevikus peetaks silmas viimase kolme aasta CO2 kulumise keskmist. See annaks ettevõttele võimaluse kokkuhoiuks.

Keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusohutuse büroo peaspetsialisti Reet Pruuli sõnul ei ole Kuressaare Soojus ainuke, kes on teinud ettepanekuid eelnõu osas.

“Siin on neid firmasid palju, kes kurdavad, et neile on liiga tehtud,” rääkis Pruul, toonitades, et jaotuskava põhialused on paika pandud vabariigi valitsuse poolt ning nemad saavad jagada vaid kvoote nii palju, kui on raha Euroopa Liidu poolt määratud.

Print Friendly, PDF & Email